Fem nya kurser diplomerade för integrering av hållbar utveckling

Birgitta Påhlsson, läser upp motiveringen när Jenny Johannisson, tf prorektor, delar ut diplom till Agneta Kullén Engström och kollegan Maria Wolmesjö.

Diplomeringen för hållbar utveckling är en del av högskolans systematiska arbeta med att integrera hållbar utveckling i utbildningen. En bedömargrupp granskar kursplaner och examinationsuppgifter utifrån fastställda kriterier, som bl.a. innefattar krav på problematisering i relation till ämne och profession. Diplomeringen är ett sätt att uppmärksamma lärares och studenters insatser och engagemang i hållbar utveckling.

Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås, framhåller vikten av diplomeringen av kurserna.

– HU-diplomeringen har varit en framgångsfaktor för att driva integration av hållbar utveckling framåt. Antal diplomerade kurser, totalt och per utbildningsprogram, används för att mäta en ökad HU-integration. Viktigt är att styra ”rätt”, det vill säga att HU-integrationen, genom krav på reflektion och problematisering, stödjer och bidrar till ökad kvalitet i utbildningen. Detta förutsätter i sig att lärare uppmuntras och ges incitament att utveckla sina kurser utifrån ett hållbarhetsperspektiv, i relation till ämne och profession, förklarar hon.

HU-diplomeringen har uppmärksammats externt, bland annat av andra lärosäten i Sverige, som ett exempel på hur man kan arbeta med ett integrerat helhetsperspektiv på hållbar utveckling i utbildningen.

Glada kurslag

Agneta Kullén Engström, kursledare för den HU-diplomerade kursen Hållbar organisering och styrning inom vård och omsorg, som ingår i magisterprogrammet Hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, är mycket glad.

– Beskedet om HU diplomeringen var glädje och stolthet. Glädje över att vårt arbete uppmärksammats och stolthet över det vi gjort. När vi tog fram utbildningen har vi haft ett hållbarhets- och hälsofrämjande perspektiv som vi hoppas ska synas i kurserna. Vi har lagt in artiklar kring hållbarhet i kurslitteraturen, men också tänkt på att fånga hållbarhet ur olika perspektiv i examinationsuppgifterna. Därför är det extra roligt att första kursen diplomerats. Vi har nu också inspirerats till att jobba vidare med övriga kurser inom programmet för att få dem diplomerade.

Emma Fälth, kursansvarig för kursen Estetisk teori – Designseminarier, som ingår i konstnärlig masterutbildning i textil- och modedesign, är också glad.

– Rent konkret gav satsningen mot att diplomera kursen arbetslaget lite extra tid att värdera upplägg, mål och examinationsuppgifter. Vi strävar efter att studenterna inte bara ska lära sig något, utan att vi ska sätta ett växande frö för fördjupad etisk omsorg i studenternas kommande yrkesliv. Vi strävar efter att kursen ska påverka studenterna transformativt. Jag är lite förväntansfull inför hur de ska ta sig an kursen och kursuppgifterna, säger hon.

Diplomerade kurser

Följande kurser diplomerades under Days of Knowledge den 19 oktober:

 • Estetisk teori – Designseminarier I, 7,5 hp
  Inom utbildningen Konstnärlig masterutbildning i textil- och modedesign
  Kursansvarig: Emma Fälth
 • Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 25,5 hp
  Inom Sjuksköterskeprogrammet
  Kursansvarig: Eva Fransson och Teija Fredenlund
 • Hållbar organisering och styrning inom vård och omsorg, 7,5 hp
  Inom Magisterutbildning i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap
  Kursansvarig: Agneta Kullén Engström
 • Förskoledidaktiska perspektiv barn, naturvetenskap och teknik, 30 hp
  Inom Förskollärarutbildningen
  Kursansvariga: Regina Enedahl och Lotta Wank
 • IT Service Management, 7.5 hp
  Inom Systemvetarutbildningen
  Kursansvarig: Hannes Göbel

Läs mer

Alla HU-diplomerade kurser vid Högskolan i Borås

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge