Stabilt söktryck till akademins kurser och program

– Vi har ett gott söktryck och många av våra fristående kurser har ökat totalt. För att ta ett exempel så är det 24 personer som vill skriva magisteruppsats i vårdvetenskap och vi erbjuder bara sex platser, säger hon.

Av akademins utbildningsprogram är det endast sjuksköterskeutbildningen som har intag både vår och höst. Söktrycket är lägre jämfört med föregående år, men Ingela Höglund är inte oroad.

– Vi ser en viss nedgång men den är inte så dramatisk. Inför vårterminen 2016 hade vi 1 615 sökande och i år ligger den siffran på 1 157. Med 120 platser att fylla betyder det nio sökande per plats och det är riktigt bra.

231 personer har sökt sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i Borås i första hand.

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Erik Wasselius