Wikimedia Sverige – vinnare av sociala medier-priset 2016

– Vi är väldigt glada och hedrade över att ha tilldelats priset! Tidigare års vinnare har satt ribban högt och tillsammans med våra fantastiska volontärer kommer vi att se till att den ligger kvar där, säger Anna Troberg, verksamhetschef på Wikimedia Sverige.

Sociala medier-priset är ett stipendium på 100 000 kronor som finansieras av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, och delas ut av Borås Stad och Högskolan i Borås. Priset ges till personer eller grupper som gjort ”väsentliga insatser inom sociala medier sett ur ett samhällsutvecklingsperspektiv”.

Den ideella föreningen Wikimedia Sverige har i många år arbetat med att göra kunskap tillgänglig online, framförallt på Wikipedia – en av världens största fria kunskapskällor. Wikimedia Sverige driver en mängd olika projekt, bland annat hjälper de lärare och bibliotekarier att använda Wikipedia. De stöttar även arkiv och museer att nå ut med sitt material. Till sin hjälp har de hundratals volontärer som bidrar till arbetet på olika sätt.

– Vi har inte bestämt exakt vad vi ska göra med prispengarna, men vi kommer att göra något som kommer våra volontärer väl till pass. Utan dem skulle stora delar av vårt arbete vara omöjligt, säger Anna Troberg.

Anna Troberg framhåller också vikten av fri kunskap.
– Kunskap skapar nya möjligheter, men ofta är kunskapen inte speciellt tillgänglig för människor. Ju mer kunskap som finns fri och tillgänglig på nätet, desto fler dörrar öppnar sig för människor.

Nytt för i år är att sociala medier-priset delas ut på kvällen onsdagen den 19 oktober i samband med Days of Knowledge. Under eftermiddagen, vid 15-tiden, håller Anna Troberg en öppen föreläsning i Vestindien, Textile Fashion Center.

Juryns motivering

Wikimedia Sverige tilldelas Sparbanksstiftelsens Sjuhärads sociala medier-pris 2016 för att de på ett innovativt sätt samlar in och presenterar användargenererad kunskap i det digitala landskapet. Sedan 2007 har Wikimedia Sverige etablerat en kvalitetssäkrad kunskapskälla genom ideella medlemmar och samarbete med professionella partners.

Om priset

I Borås har vi länge fört en dialog om vad digitaliseringen och den alltmer ökande kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individer, bland annat genom att tidigare år arrangera konferensen Mötesplats Sociala medier. Med Sociala medier-priset, det enda i sitt slag, vill Högskolan i Borås och Borås Stad premiera den person eller organisation som bidrar på ett positivt sätt till samhällsutvecklingen genom sitt användande av sociala medier.

Stipendiet på 100 000 kronor finansieras av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. De tidigare pristagarna är Brit Stakston (2015), Lina Thomsgård (2014) och Joakim Jardenberg (2013).

En jury utser prismottagare där förutom Borås Stad och Högskolan i Borås ingår representanter från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Tidning.

Anna Troberg från Wikimedia Sverige mottar Sociala medier-priset onsdagen den 19 oktober i samband med Days of Knowledge, som arrangeras av Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Swedbank Sjuhärad och Borås Stad.

Kontaktpersoner

Anna Troberg, verksamhetschef Wikimedia Sverige
anna.troberg@wikimedia.se
0729-67 29 48

Margareta Lundberg Rodin, universitetsadjunkt Högskolan i Borås, 
margareta.lundberg_rodin@hb.se 
033-435 44 13

Marie Ingvarsson, kommunikationschef Borås Stad, 
marie.ingvarsson@boras.se  
0768-88 71 18

Text: Anna Rosendahl
Foto: Ina Bäckström