Ny samordnare för engelska översättningar

Eva Medin har arbetat på högskolan i några år, huvudsakligen som forskningsassistent. Hon kommer ursprungligen från USA och har en MA i Applied Linguistics. Med tidigare erfarenhet av samordning av översättningar kommer hon under 2016-2017 att samordna högskolans engelska översättningar och kommunikation på engelska.

Vad kan Eva hjälpa till med?

  • Tycker du att det saknas viktig information på högskolans webplats på engelska, t.ex. om ditt forskningsområde? Informera oss på kommunikation@hb.se
  • Vi kan nu erbjuda samordning och kvalitetssäkring av översättningar. Översättningar som inte ingår i högskolans ordinarie information/utbud kommer att debiteras internt. Vi kommer också, liksom tidigare, att i vissa fall använda oss av externa leverantörer och då tillkommer en kostnad som debiteras beställaren. Skicka ditt ärende till kommunikation@hb.se
  • Har du kortare språkfrågor rörande det engelska språket? Vill du t.ex. bolla kring hur ett begrepp ska uttryckas på engelska eller har du en kortare text, t.ex. ett brev, som behöver språkgranskning? Då är du välkommen till Evas drop-in på tisdagar kl. 9-11 i H608 under hösten.

Interna dokument på engelska

Under hösten uppmanas chefer att bidra till en materialinsamling  av interna dokument som borde finnas eller uppdateras på engelska. Deadline för detta är 28 oktober. Tipsa gärna din närmaste chef om det finns dokument för medarbetare som du anser borde finnas på engelska!

Läs mer och ladda upp de dokument  du tycker borde finnas på engelska.

Text: Ida Borenstein
Foto: Pia Mattzon