Ombyggnationer förnyar högskolan

Skiss av Loftet (J517) som blir ny undervisningssal enligt Active Learning Classroom konceptet

Med konceptet Active Learning Classroom (ALC) blir datasalen J517 på plan 5 i hus Sandgärdet, en ny typ av undervisningssal, där enskilda arbetsstationer ersätts av runda bord med tillhörande TV-skärmar och whiteboardtavlor. I samband med ombyggnationen byter också lokalen namn till "Loftet".

– Konceptet ska skapa större delaktighet i undervisningen och underlätta gruppdiskussioner, säger Christina Lindqvist, fastighetssamordnare på Högskolan i Borås.

Hon berättar att inspiration om ALC-konceptet har hämtats från University of Minnesota i USA och att ombyggnationen har föregåtts av studiebesök vid Göteborgs universitet och vid Danmarks Tekniske Universitet (DTU) som båda har infört konceptet.

 


Ombyggnationen av "Loftet" innebär färre datorplatser så därför utökas Medialabbet (L202) på entrévåningen i Sandgärdshuset med fler datorplatser. För att frigöra plats kommer bland annat receptionsdisken att rivas. Arbetet påbörjas i juni och förväntas också vara klart före terminsstart i höst.

Nytt pentry på D8

Den andra pågående ombyggnationen gäller personalpentryt på D8 i Balderhuset.Lokalen byggs ut med nytt kök, ny interiör samt får ökat ljusinsläpp utifrån, eftersom intilliggande kontorsväggar mot Kungsgatan rivs. Dessutom görs avgränsningar mot andra gemensamma ytor för att skapa en mer avkopplande miljö. Rivningen av pentryt startade den 24 april och pågår cirka tre veckor. Hela ombyggnaden beräknas vara klar vecka 32.

Under ombyggnationen av pentryt så fungerar den närliggande möteslokalen Tornrummet som ersättningslokal för berörda medarbetare, vilket innebär att rummet under denna period inte går att boka av övriga på högskolan.

– Vi ber alla att ha överseende med att det under en period kan upplevas som stökigt och bullrigt i samband med ombyggnationerna, men att vi i gengäld får finare och mer  ändamålsenliga lokaler framåt, säger Christina Lindqvist.

Självservering i Röda matsalen

Under sommaren sker också förändringar i Restaurang Balder, där den stora nyheten är att självservering införs i Röda matsalen. Fördelen förklarar Christina Lindqvist såhär: 

– Genom självservering och att du som gäst betalar innan du tar maten förbättrar vi flödena och med det minskar vi dagens köbildningar. Vi passar samtidigt på att förnya matsalsdelen i Röda matsalen och serveringsdelen i Gröna matsalen samt i snabbfiket.

Skiss Personalpentryt D8 (pdf)
Skiss Restaurang Balder, Röda matsalen (pdf)

Med reservation för att det kan ske förändringar i skisserna.

Läs mer om planerade ombyggnationer 2017 vid Högskolan i Borås.

Läs tidigare publicerad artikel: "Loftet" – ett nytt rum för aktivt lärande”

Text: Henrik Grönberg
Foto: Henrik Grönberg
Skisser & illustrationer: Wahlström & Steijner Arkitekter AB