Hallå där Ylva Mühlenbock ...

Vad har du för bakgrund?

– Jag har en doktorsexamen i offentlig förvaltning, men har också en grundexamen från socionomutbildningens förvaltningslinje. Under de senaste elva åren har jag arbetat i Göteborgs Stad, huvudsakligen med strategiskt utvecklingsarbete inom fältet trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samt kulturområdet. Mycket av arbetet har bedrivits i samverkan med universitet och högskolor.

– Tidigare har jag också arbetat i mindre kommuner. Parallellt med att jag gick forskarutbildningen åtog jag mig utvärderingsuppdrag, vilket gav mig en ovärderlig inblick i många olika kommunala verksamheter över hela landet. Det kunde till exempel handla om styrning eller verksamhetsutveckling inom skolan, om samverkan inom missbruksvården och hur kostverksamhet organiseras i en kommun.

Vilka är dina främsta prioriteringar på FoU Sjuhärad Välfärd, nu och senare?

– Först och främst vill jag så klart lära känna medarbetare, styrgrupp och samarbetspartner och sätta mig in i verksamheten. Sedan vill jag verka för å ena sidan ett ökat intresse för forskning och utveckling i kommunerna, å andra sidan för att forskningen låter sig inspireras av praktiken och hittar nya angelägna forskningsfrågor. Kanske det kan uttryckas som att jag vill verka för att skapa bra förutsättningar för kunskapsbildning och växande.

Vem är du privat och vad gör du gärna på din fritid?

– Jag är en samhällsintresserad 50-talist som gärna läser böcker på min fritid, men som lika gärna ägnar mig åt praktiska saker. Gräver i mitt trädgårdsland, hugger ved, plockar svamp, lagar mat. När jag är ledig drar jag mig gärna tillbaka till skogen och fjällen. Tycker om att ströva omkring där, antingen ensam eller med familj och vänner. Hade gärna haft med en hund också, det är något som jag längtar efter i mitt liv. Sedan har jag ett stort intresse för konst och kultur. När jag är ute och reser ser jag gärna bildkonst och fotografi, men tycker att den mer vardagsnära kulturen är lika viktig som syresättare.  Då kan det bli en loppis som jag hittar.

Text och foto: Pia Mattzon