Utlysning av medel ur Svea Bredals fond

Fondens syfte är att ge bidrag till biblioteksforskning om bibliotekens verksamhet och funktioner. Fonden utdelas en gång årligen. Ansökan sker på särskild ansökningsblankett och lämnas in senast 13 november 2017.

Högskolan i Borås har tagit på sig uppdraget att via en utdelningsstyrelse lämna förslag till Göteborgs kulturnämnd angående vilka ansökningar som ska beviljas stöd ur Svea Bredals fond. Ledamöter i utdelningsstyrelsen är Jan Nolin, professor och ordförande, Helena Francke, docent , Jenny Johannisson docent och Margareta Lundberg Rodin, sekreterare och kontaktperson.

Göteborgs Stad förvaltar Stiftelsen Svea Bredals fond till förmån för biblioteksforskning. Stadgarna från 1973-02-28 innebär: ”Att fonden ska ge bidrag till biblioteksforskning som bedrivs i form av vetenskaplig undersökning och analys av bibliotekens verksamhet och funktion”. I år uppgår fonden till 621 tkr.

– Här finns en möjlighet att ansöka om medel för forskning inom vårt område. Vi har tidigare beviljat medel till olika aktuella frågor som har haft en stor räckvidd inom biblioteks- och informationsvetenskap, säger Margareta Lundberg Rodin, sekreterare och kontaktperson i utdelningsstyrelsen.

Här finns ansökningsblanketten.

Ansökningsblanketten skickas till Margareta Lundberg Rodin via e-post.

Till Margaretas kontaktuppgifter.

Bild: Suss Wilén