Fem särskilda satsningar lyfts fram av styrelsen

Högskolan.

Dessa satsningar är

  • Konstnärlig utbildning och forskning
  • En uppbyggnad och genomförande av socionomutbildning
  • En utökning av lärarutbildningen med utbildningsplatser förlagda till och genomförd i samarbete med Högskolan i Skövde
  • En ökning av utbildningar inom området samhällsbyggnad
  • Man vill också att regeringen uppdrar åt högskolan att, tillsammans med övriga lärosäten i Västsverige, utreda etableringen av ett nationellt centrum för forskning kring samhällets digitalisering

Styrelsen gav också rektor i uppdrag att förbereda ett underlag för universitetsansökan för diskussion till nästa möte.

– Min bedömning är att vi nu har nått en position som motiverar ny status samtidigt som lärosätets utveckling hålls tillbaka om inte en satsning sker från regeringens sida, säger rektor Björn Broström.

Läs mer

Läs mer i Rektors blogg 

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge