Jonas vässade sina kunskaper på högskolan

Jonas Edberg

– Jag hade arbetat med bokföring och administration i sju år på ett ganska litet, privat företag, men kände till slut att jag ville vidareutvecklas inom något jag tycker är kul och är bra på; administration. I och med att utbildningen var inriktad mot offentlig förvaltning, så var det också tillräckligt annorlunda för att jag skulle känna att det är ett steg i en ny riktning, berättar han.

Högskolemiljön var något han gillade, så när tillfället dök upp sökte han jobb som handläggare på Högskolan i Borås.

– Jag trivs helt enkelt i en kunskapsintensiv miljö som någon har uttryckt det.

I dag jobbar han som forskningshandläggare på Högskolan i Borås.

Jonas Edberg
Från: Uppväxt i Ale kommun, norr om Göteborg. Flyttade till Borås strax innan studierna.
Har studerat: Administratörsprogrammet, 180 hp

Vad för slags arbetsuppgifter har du?

– Jag har ansvar för all administration kring forskarutbildningen i resursåtervinning, från antagning fram till examen. Jag är också sekreterare i Forskarutbildningsutskottet vid högskolan och handlägger de ärenden som kommer upp i utskottet.

Vad är det bästa med jobbet?

– Jag känner att jag har ett ganska stort ansvar och det är varierande arbetsuppgifter. Allt ifrån att lägga in resultat från forskarkurser i utbildningsdatabasen Ladok till att beställa blommor inför en disputation. Det är helheten som är rolig, att känna att man bidrar till att göra forskarutbildningen bättre genom att erbjuda ett bra stöd.

Och det mest utmanande?

– Oj, svår fråga. Möjligtvis kan det ibland vara lite oklart när det gäller vem-gör-vad-frågor. Men jag är ganska ny på min tjänst så jag förmodar att sådant kommer reda ut sig allt eftersom.

Hur var din utbildning?

– Eftersom det är en teoretisk utbildning är det inte speciellt tätt med föreläsningar, utan det är mycket egenläsning, skrivning och grupparbeten. Jag är intresserad av politik och samhällsfrågor, så jag tyckte de statsvetenskapliga delarna var mest intressanta. Även organisationsteori var kul. Alla som har arbetat i en organisation kan ju relatera organisationsteorin till sina egna erfarenheter.

Var satt du helst när du pluggade?

– Jag behöver tystnad för att kunna koncentrera mig, så den tysta lässalen i biblioteket blev ofta besökt när jag skulle plugga själv.

Vad tycker du om Borås?

– Borås är en ganska lagom stor stad. Jag bodde i Göteborg tidigare och även om utbudet på många saker är bättre i Göteborg, kan det vara ganska skönt med en mindre stad där man kan promenera runt i hela centrum.

Har du några tips till blivande studenter?

– Om du inte har läst på högskola innan kan det vara bra att tänka på att högskolestudier skiljer sig mycket från gymnasiestudier vad gäller pedagogik och inlärning. Det är en annan form av undervisning och studierna är mera inriktade på förståelse än att memorera fakta. Därför är det till ens fördel om man reflekterar mycket kring det man läser – något man kan göra på bussen, i duschen eller var som helst!

Vill du också skapa din framtid i Borås? Läs mer på hb.se/utbildning 

Text: Solveig Klug
Foto: Alaa Alshakkour