Minskad sårbarhet i det internationella arbetet

Internationaliseringsarbetet är något som står högt upp på högskolans agenda. För att stötta upp detta arbete finns nio internationella koordinatorer, en internationell samordnare på varje akademi, och en internationell rådgivare på rektorsnivå.

Helena Gjertz är funktionsansvarig för samtliga internationella koordinatorer, samtidigt som hon har ett särskilt ansvar för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

– Vi har det senaste året arbetat fram ett nytt arbetssätt, som utgår från tre principer. Alla internationella koordinatorer tillhör numera antingen Team IN eller Team UT, alla har en akademitillhörighet och alla större projekt eller program ska ha minst två ansvariga koordinatorer.

– Tanken med det nya arbetssättet är att organisationen ska bli mindre sårbar, till exempel om någon blir sjuk. Ett annat syfte med den nya organisationen är att bygga upp enhetliga rutiner och en gemensam servicenivå, så att det blir tydligt vilket stöd vi erbjuder och vem studenter och anställda ska vända sig till i olika frågor.

Mer flexibilitet med mindre variation

Helena Gjertz fortsätter med att berätta att arbetet i den tidigare organisationen har sett väldigt olika ut på de dåvarande institutionerna. Till exempel kunde det handla om vilket datum studenter senast skulle lämna in ansökningar – det kunde variera en hel del. Nu arbetar vi mer fokuserat i team IN och team UT och bygger upp gemensamma processer.

– Med den nya organisationen är vi mer flexibla och kan fånga upp de behov som finns på akademin. Vi stöttar akademierna i arbetet med att möjliggöra och utveckla internationalisering och internationella samarbeten, för en ökad kvalitet i utbildningarna.

Internationell samordnare vid A2 är Karin Högberg.

Internationella koordinatorer på A2

På A2 är det Yvonne Samuelsson och Friederike Schöne som är ansvariga internationella koordinatorer. Yvonne ansvarar för inresandefrågor och Friederike för utresandefrågor.

Snabbfakta om…


...Friederike Schöne

Har arbetat på högskolan sedan 2010, och var innan omorganisationen ansvarig för olika stipendieprogram, bland annat som Erasmusansvarig vid högskolan. Är i dag handläggare för stipendieprogrammet Erasmus+ studier, systemförvaltare för TransIT, ett antagningssystem för utbytesstudenter, samt ansvarig för utresandefrågor vid A2.

Har tidigare varit utbytesstudent i Australien och Sverige och jobbat med Internationalisering för en allmännyttig organisation i Tyskland.


...Yvonne Samuelsson

Har arbetat på högskolan sedan 2002 då hon började som projektadministratör vid PreHospen. Idag är hon handläggare för stipendieprogrammet Linneaus Palme och ansvarig för inresandefrågor vid A2.

Yvonne arbetar förutom som internationell koordinator även som utbildningsadministratör och som funktionsansvarig för administratörsgruppen vid A2.

Text: Helen Rosenberg