Breddat deltagande behövs för en hållbar högskola

Lars-Gunnar Forslund och Annika Malm

Sedan många år tillbaka har arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning pågått vid Högskolan i Borås i olika former. I dag är det en del av arbetet för en hållbar högskola. Ett sätt att hålla frågan aktuell är att samarbeta och byta erfarenheter med andra lärosäten. Därför ingår högskolan i ett nationellt nätverk tillsammans med många andra lärosäten där dessa frågor lyfts – nätverket Include.

Vill du jobba med breddad rekrytering och breddat deltagande?
Medarbetare som är intresserade av att arbeta med breddad rekrytering och breddat deltagande är välkomna att kontakta Lars-Gunnar Forslund. Det finns utrymme för ytterligare tre kontaktpersoner.

Medarbetare som vill delta på en konferens eller nätverksträff kan kontakta en av de 15 representanter som finns på högskolan eller Lars-Gunnar Forslund. Högskolan har 15 platser till förfogande på träffar och konferenser. Finns det platser över kan den medarbetare som vill delta. Deltagaravgiften till nätverksträffar betalas av Include och till Includekonferenserna är deltagaravgiften subventionerad för alla medlemmar.

Include verkar för att samordna resurser och stärka kunskapen om breddad rekrytering och breddat deltagande, genomströmning, mångfald och likabehandling inom högre utbildning. Utgångspunkten i Includes arbete är att alla individer, oavsett bakgrund, ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning.

Mål att spegla samhället

Annika Malm, strateg för breddad rekrytering och breddat deltagande på Högskolan i Borås, har tidigare suttit med i styrelsen för Include som representant för Högskolan i Borås:

– Include är en samlad kraft och resurs för alla oss som arbetar strategiskt och operativt för breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning. Målet med vårt arbete är att studentpopulationen ska spegla samhället i stort.

– Breddad rekrytering och breddat deltagande är viktigt. Intresset för en mångfaldens högskola har funnits på Högskolan i Borås i många år, men arbetet för mångfald har skett i olika organisatoriska skepnader. Det finns en bild av att breddad rekrytering leder till en sänkt nivå på undervisningen, men det håller vi som jobbar med dessa frågor inte med om, säger Annika Malm.

Viktigt ta vara på kompentens

Hon får medhåll av kollegan Lars-Gunnar Forslund, studierektor för två av lärarprogrammen, Invandrarakademin och Svenska som andraspråk för utländska akademiker, samt Lärarlyftet. Lars-Gunnar Forslund är även koordinator för nätverket Include.

– Vi får inte förlora kompetens utifrån förutfattade meningar om hur olika människor är. Det handlar inte om att bilda ett A- och ett B-lag. Genom rätt sorts information och stöd når man studentgrupper som man annars inte skulle tänkt kunde gå vidare till högre utbildning, säger han.

Kontaktpersoner för Include:
Jennifer Tydén, Kommunikation, Johannes Sandberg, Kommunikation Anita Lindahl, Studentcentrum, Ann-Sofie Karlsson, A3, Ewa Skelte, Akademistöd, Fredric Gieth, A3, Lars-Gunnar Forslund, A3, Linda Borglund, A3, Michael Tittus, A1, Rolf Appelqvist, A1, Emelie Källqvist, Studentcentrum, och Annika Malm, A3.

Han berättar om en dröm han har om att kunna följa studenternas studiegång på högskolan, och i ett så tidigt skede som möjligt fånga upp ifall de har stödbehov för de ska kunna, och välja, att studera vidare och inte avbryta studierna.

Exempel på grupper man vill nå och få in i högskolevärlden är personer från hem där högre studier är främmande mark. Det kan också vara individer som antingen har dömt ut sig själva, för att de inte tror sig klara av högre studier, eller att de har blivit utdömda av rådande utbildningssystem och inte är behöriga att studera på högskolenivå. Det kan till exempel vara personer som gått på yrkesförberedande gymnasieprogram, personer som har gått på särgymnasium och som saknar grundläggande behörighet för högre studier eller gruppen nyanlända till Sverige.

Detta sker inom nätverket

– Include jobbar nationellt. Vi har nätverksträffar och konferenser för erfarenhetsutbyten. Vi jobbar också med opinionsbildning där vi kommer åt. Nätverket har varit med i referensgrupper kring frågor om breddad rekrytering och breddat deltagande och man har god kontakt med regeringen, utbildningsdepartementet och Universitets- och högskolerådet, UHR. Därifrån är de intresserade av att få in synpunkter från Include, berättar Annika Malm.

Nätverket Include kom till genom att den tidigare Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, NSHU lades ner. Behovet av nätverket fanns dock kvar. Därför bildade nätverket en egen styrelse. I England finns ett systernätverk, FACE, som man hade som förebild och som man samarbetar med.

– Vikten av att arbeta med breddad rekrytering och breddat deltagande kom mer tydligt tillbaka som regeringsuppdrag 2010.  När UHR bildades 2013 ingick uppdraget att främja breddad rekrytering inom högre utbildning och 2015 fick UHR i uppdrag att kartlägga hur lärosätena faktiskt jobbar med breddad rekrytering, förklarar Annika Malm.

Läs mer

Text och foto: Solveig Klug