Högteknologisk utbildningsmiljö öppnar upp för nya möjligheter

Under flera år har ett KTC diskuterats på högskolan och efter omfattande renoveringar står det nu klart i E500-korridoren. KTC liknar en sjukhusmiljö, men i sängarna ligger avancerade dockor med droppställningar intill och i taken hänger flertalet kameror. I ett av rummen går det att projicera ljus och ljud på väggarna, exempelvis en trafikolycka med tillhörande trafikbrus. 

– Forskning visar att simulering är en välfungerande pedagogisk modell. Det är viktigt att studenterna får öva i en verklig kontext och att det finns möjlighet att göra fel utan att det blir farligt för patienten, säger Henrik Andersson, föreståndare för KTC.

Målsättningen är att sjuksköterskestudenter på både grund- och avancerad nivå ska få träna på kliniska färdigheter och därmed känna sig trygga i sin kommande yrkesroll. KTC ska ses som ett komplement till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), med den stora fördelen att KTC även tillhandahåller träningsmöjligheter i ovanliga situationer som kanske aldrig inträffar under studenternas VFU.

Visste du att… Kärnan i KTC är dess kontrollrum där salarna och korridoren kan beskådas på tv-skärmar. Kamerorna är rörliga och fångar de praktiska moment som studenterna utför och kvalitetssäkrar därmed rättvisa bedömningar vid examinationer. Om läraren är osäker kan han eller hon gå tillbaka och titta på det inspelade materialet i efterhand.

Välkomnar förslag på samarbetsformer från andra akademier

KTC-miljön kan förändras beroende på vilket scenario som önskas, exempelvis går det att projicera en intensivvårds- eller en röntgenavdelning. Eller ett klassrum, en fabrik eller ett bibliotek.  

– Det finns möjligheter att använda miljön till olika saker. Jag kan exempelvis tänka mig att lärarutbildningarna skulle kunna ha nytta av den här tekniken. Har man förslag på samarbetsformer får man gärna höra av sig till mig, säger Henrik Andersson 

För att KTC ska utvecklas är ett team med en utbildningstekniker, en doktorand, fyra adjunkter och tre lektorer knutna till KTC på cirka 20 procent vardera.  De ansvarar bland annat för den pedagogiska processen. I skrivande stund planeras flera forsknings- och utvecklingsprojekt. Bland annat implementering av dataspel som pedagogiskt verktyg för att öva upp ambulanssjuksköterskestudenters förmåga till kommunikation och empati i samband med vårdande bedömningar. 

– Vår förhoppning är att KTC-satsningen ska öppna upp för en rad nya samarbeten inom både utbildning och forskning. Vi har en mycket stark utbildnings- och forskningsmiljö inom det vårdvetenskapliga området och nu läggervi till ytterligare en kvalitet, säger Lotta Dalheim Englund, chef för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

Kontaktperson:
Henrik Andersson, föreståndare för KTC 

 

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Suss Wilén