Regionen stödjer planer på utbildning av aktivitetsinspiratörer

Förra året lämnades en ansökan, i samverkan med Arbetslivsförvaltningen och projektet Jämlik Hälsa, Borås stad, FUB Borås (en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.), Västergötlands Parasportförbund, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Sjuhärads samordningsförbund, till Allmänna arvsfonden och regionen på 2,2 miljoner kronor.

Nu säger Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ja till att bidra med en andel om 600 000 kronor, under förutsättning att arvsfonden också ställer upp. Besked därifrån väntas i slutet av september.

Utbildningen är enligt planen tvårig och studierna ska bedrivas på Högskolan i Borås och i Sjuhäradshallen varvat med praktik. Sista halvåret av projektet övergår studenterna till arbete med stöd.

– Det är jätteroligt att sjukvårdsnämnden vill vara med och delfinansiera projektet. När jag var med på deras möte i juni för att presentera projektet, var de överens om att möjligheten till högre studier kopplat till arbete är mycket viktigt för denna målgrupp, som hittills har varit utestängda från detta, säger Annika Malm, en av initiativtagarna till projektet och som jobbar med inkluderingsfrågor och breddad rekrytering vid högskolan.

Läs mer

Tidigare nyhet om planerna för utbildningen: Högskolan vill öppna utbildning för bortglömd grupp i samhället

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge
Porträttfoto: Henrik Bengtsson