Borås lanserar bostadsportal för studenter

Bild från studentlägenhet interiör. Foto: Ulrika Göransson.

För Studentkåren i Borås är det positiva nyheter och avgående ordförande Ellen Almestål är mycket nöjd:

– En gemensam bostadsportal är något vi i studentkåren ser som oerhört positivt, glädjande och efterlängtat! Äntligen kan alla studenter få ett lite enklare sätt att navigera sig igenom bostadsdjungeln fram till en egen eller delad bostad. Det är en fråga vi har önskat se ett resultat av under ett flertal år, vilket gör att det känns fantastiskt kul att det nu blir verklighet. Stort tack till alla fastighetsägare som har tagit steget att ha med era bostäder på portalen. Ni gör Borås till en mer välkomnande stad för nya och gamla studenter, säger hon.

Boplats Sverige
Det är Boplats Sverige som blir den nya ingångsportalen för studenter som söker efter bostad i Borås. Här lägger anslutna bostadsbolag upp sina lediga hyreslägenheter och studenterna får en snabb överblick om vad som finns tillgängligt. Studenterna klickar sig sedan vidare till respektive bostadsbolags hemsida för den fortsatta hanteringen av själva uthyrningen.

– Det känns fantastiskt kul att vi nu kan erbjuda studenterna en riktig bostadsportal, vilket också har varit ett led i att göra Borås till en ännu mer attraktiv studentstad. Vi hoppas att detta blir ett sätt att förenkla studenternas, i många fall, första kontakt med staden, säger Lisa Statham, cityledare i Borås City och projektledare för Studentstad Borås.

Bästa studentstad
Bakom initiativet står styrgruppen för Studentstad Borås som har målet att göra Borås till landets bästa studentstad. Gruppen bildades 2016 och består av representanter från Högskolan i Borås, Studentkåren i Borås, Borås Stad, Borås City och Borås Näringsliv. Tillsammans med anslutna bostadsbolag (med ett bestånd av 50 st studentlägenheter eller fler), branschorganisationen Fastighetsägarna samt programvarubolaget Vitec har de gjort portalen möjlig.

– Just bostadsfrågan är en av de viktigaste frågorna för oss som ingår i projektet "Studentstad Borås". Vi jobbar med att förbättra studenternas tillvaro i Borås. Det handlar om att skapa upparbetade strukturer för samarbete mellan staden, studenter, högskolan och företag. Vårt första arbete var att ta tag i bostadsfrågan och skapa bra förutsättningar för blivande boråsstudenter att enkelt hitta en bostad, säger Annie Andréasson kommunikationschef vid Högskolan i Borås.

Länk till Bostadsportalen:
https://www.boplatssverige.se/Lediga-lagenheter/Student/Borås-Kommun

Följande bostadsbolag har hittills anslutit sig:
Willhem
AB Bostäder
HSB
FR Fastighetsservice (för Offentliga Hus)
Svenska Bostadsfonden Services
Victoria Park

I styrgruppen Studentstad Borås ingår:
Lisa Statham, cityledare Borås City (projektledare för styrgruppen)
Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås
Annie Andréasson, kommunikationschef Högskolan i Borås
Svante Stomberg, kommunchef Borås stad
Marie Ingvarsson, kommunikationschef Borås Stad
Ellen Almestål, ordförande Studentkåren i Borås
Sebastian Spogardh, kanslichef Studentkåren i Borås
Mikael Rosendahl, Borås Närlingsliv

Text: Henrik Grönberg
Foto: Ulrika Göransson