Människor i fokus för årets forskningsbidrag

Ett av projekten som beviljats medel är ”Utveckling och utvärdering av SpacerPAD”. Ansvarig för projektet är Karin Högberg, universitetslektor i vårdvetenskap.

Vad ska du göra i projektet?

– Tillsammans med Lena Berglin, forskare på Textilhögskolan, ska vi utveckla en återanvändningsbar och återvinningsbar binda. Vi har delfinansiering från Chalmers, men med ytterligare pengar så kan vi driva projektet längre. Det är mycket att göra, konstruktionen ska testas i labb med avseende på funktion, och sedan av kvinnor med avseende på funktion i relation till ”real life” och komfort.

Varför är den här forskningen viktig?  

– När det gäller utvecklingsländer lider fattiga kvinnor av mensfattigdom, vilket låser in dem i en oerhört svår livssituation. Ett återanvändningsbart alternativ kan, eller ska, vara ekonomiskt försvarbart. Existerande utbud av återanvändningsbara bindor förutsätter att du har moderna tvätt- och torkmöjligheter. Dessa faciliteter finns inte för majoriteten av världens kvinnliga befolkning. Och ur ett I-landsperspektiv behöver vi minska förbrukningen av engångsprodukter.

Karin Högberg är dessutom handledare i ytterligare ett projekt som beviljats medel i årets utlysning: ”Forskningsprojekt om ungdomars sömn”.

– Den som skickade in ansökan är Malin Jacobsson, jag är en av hennes handledare. Vi har jobbat länge med detta projekt, men en fortsättning förutsätter ju extern finansiering, så detta är fantastiskt!

Så här fördelas pengarna inom forskning för Högskolan i Borås:

 • Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media: 200 000
 • Utveckling och utvärdering av SpacerPAD: 294 000
 • Forskningsprojekt inom området Människan i vården: 450 000
 • Utvärdering av behandlingsmetod för barn med ADHD (FoU Sjuhärad Välfärd): 649 355
 • Vetenskaplig utrustning till näringslivsanpassat Data Center: 280 000
 • Forskningsprojekt om ungdomars sömn: 297 550

Bidragen delas ut den 18 oktober då Högskolan i Borås och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad anordnar högtiden Days of Knowledge. Mer om högtiden. 

Bidrag för kultur, utbildning och näringsliv

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad delar även ut bidrag inom kategorierna kultur, utbildning och näringsliv. Dessa delas ut vid en utdelningsceremoni 30 maj.

I dessa kategorier får högskolan följande bidrag:

Utbildning

 • Årets examenskollektioner till Londons modevecka: 250 000
 • EXIT17 och New Designers: 150 000
 • Textilhögskolan Examensvisning 2017: 50 000
 • Stimulera Entreprenörskap och Innovation: 65 000
 • Datorspelsträning för kommunikation och empati: 50 000
 • Klinisk simuleringsmiljö – utveckling och rekvisita: 37 170

Näringsliv

 • Days of Entrepreneurship, en inspirationsdag: 100 000
 • Sparbanksstiftelsen Design Residency 2017-2018: 430 000

Kultur

 • Borås Studentkör: 25 000 

Bidrag inom idrott delas ut 16 september under Kretsloppet.

Läs mer på Sparbansksstiftelsen Sjuhärad. (Extern länk)

Bidragsmottagare tidigare år.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Suss Wilén