Professor pratar om sociala medier på Vetenskapsfestivalen

Vad ska ditt föredrag handla om?

– Jag ska prata om att vi hanterar sociala medier som gratis public service. Samtidigt är det oftast vinstdrivande affärsmodeller. Vilket pris betalar vi? Vad gör Facebook för att tjäna pengar på social aktivitet? Finns det problem med att amerikanska multinationella företag tar plats i den svenska vardagen på detta sätt?

Varför är det viktigt att prata om det?

– Vi har aldrig haft en sådan tät och intim relation med så många mäktiga multinationella företag som idag. Det är en utveckling som gått oerhört fort de senaste tio åren. Det är förhållandevis, och förvånansvärt, sparsam debatt kring detta. Våra relationer till aktörer som Google och Facebook är viktiga för oss men samtidigt är det affärsmässiga och juridiska spelet oklart för de flesta.

Hur hänger det ihop med din forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap?

– Vi har en speciell forskargrupp som studerar sociala medier. Dessutom är det ett intressant samband att aktörer som Google gärna tecknar en bild av sina tjänster som om det vore en public service-aktör. Detta gör att vi måste tänka nytt kring den moderna public service-institutionen och folkbiblioteket är en central sådan.

Vad hoppas du på för publik?

– Jag hoppas framför allt på en aktiv publik som ändå kommer stanna kvar och lyssna, inte stora skaror som kommer och går.

Vad tycker du om att sprida forskningen i sådana här populärvetenskapliga sammanhang?

– Jag har varit med på Vetenskapsfestivalen tidigare och det är alltid spännande eftersom det händer så mycket på samma gång. Det är viktigt att det finns sådana här sammanhang där vetenskapliga presentationer tar en central plats i stadsbilden. Det blir ju lite grann att lyfta fram vetenskapens betydelse och det har vi ju sett det senaste året behövs mer än man kanske tror.

Tid och plats för föredraget: Onsdag 10 maj, 12:30-13:30. Bältesspännarparken, Lilla festivaltältet

Läs mer om Jan Nolin

Läs mer om Vetenskapsfestivalen. (Extern länk)

Text: Anna Kjellsson
Bild: Ulf Nilsson