Mazen brinner för bibliotekarieyrket

Mazen Mohamad

– Jag jobbar som bibliotekarie på Motala bibliotek och på ett gymnasiebibliotek. Förutom de vanliga arbetsuppgifterna på bibliotek, som till exempel arbete bakom disken och att lägga in böcker i katalogen, arbetar jag mycket med nyanlända invandrare på de båda biblioteken.

– I mitt särskilda ansvarsområde ingår att åka med bokbussen då den besöker SFI eller invandrartäta områden och att hålla sagostund på arabiska. Jag arbetar också med inköp av böcker för både barn och vuxna på andra språk än svenska, och tillsammans med en arbetskamrat ansvarar jag för det vi kallar nyhyllan, med innehåll som riktar sig till den som är ny i Sverige.

Vill du berätta lite om din bakgrund? Vad gjorde du innan du började jobba i Motala?

– Jag har en utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap från Damaskus universitet, och i Syrien arbetade jag många år för kommunen och som fotbollsdomare. Jag har också gjort praktik på olika sorters bibliotek i Syrien och i Sverige.

– När jag kom till Sverige deltog jag i något som kallas för ”korta vägen”, som är en utbildning för utländska akademiker. Efter det läste jag en kurs vid Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås, som handlade om utbildningsbibliotek, informationssökning och lärande.

Vad har du haft för nytta av kursen på Bibliotekshögskolan?

– Jag har haft stor nytta av kursen på Bibliotekshögskolan! Den gav mig inblick i vilka informationskällor man använder här i Sverige, hur man skriver rapporter på svenska och hur man söker information effektivt. Att formulera lämpliga sökstrategier i informationssökning och att arbeta med källkritik, det var jätteviktig kunskap att få.

– Genom kursen fick jag också ett större ordförråd på svenska, som jag har nytta av i mitt biblioteksarbete. En annan viktig del var att jag fick en chans till erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare – på så sätt hjälpte kursen mig att få jobb.

Vad ser du för skillnader och likheter mellan bibliotekarierollen i Syrien och Sverige?

– Jag tror att det finns en ganska stor skillnad, särskilt i vilka klassificeringssystem vi använder oss av. I Syrien använder vi oss av Dewey Decimal Classification, och vi använder fortfarande manuell indexering. Annars liknar arbetsuppgifterna och verksamheterna varandra, när vi anordnar exempelvis utställningar, föreläsningar och aktiviteter för barn.

Var det svårt att komma in i din nya bibliotekarieroll, här i Sverige?

– Från början var det jättesvårt, men det blev lättare när jag övervann språkliga hinder, och inte minst när jag lärde mig olika bibliotekstermer på svenska.

– Framförallt älskar jag mitt yrke, och genom att jag haft en stark vilja att klara det kunde jag nå mitt mål.

Text: Helen Rosenberg
Bild: privat