Nu lämnar Staffan Lööf över samverkan

Staffan Lööf.

Det som började med studier till bibliotekarie i början av 80-talet har följts av jobb under olika titlar och flera uppdrag, främst för högskolans samverkan med näringsliv och offentliga organisationer.

– När jag och min familj flyttade till Borås 1981 var kvarteret Balder bara en stor grop. Bibliotekshögskolan befann sig på ett par olika platser i stan – dels i Kulturskolan, dels i Nordeahuset där rektor höll till, och biblioteket var utspritt i flera olika byggnader innan det hamnade där Studentservice befinner sig i dag, berättar han.

Staffan Lööf
Ålder: 65
Från: Borås sedan 1981
Familj: Hustru, två vuxna barn, två barnbarn, hund
Aktuell som: Nybliven pensionär
Fritid: Fiske, umgås med familjen, läsning, hus och husbil
Senaste fisken på kroken: Regnbåge på ispimpel
Läser: Romaner, senast Elena Ferrantes Min fantastiska väninna och Bob Dylans lyrik

Som student började Staffan jobba extra i biblioteket och som lärarvikarie då han undervisade i katalogisering och klassifikation. Han var också med i något som hette ”Föreningen BHS publicerar”. Föreningen valde ut bra examensarbeten som man publicerade och skickade ut till biblioteken i landet.

Staffan kom att intressera sig för biblioteksorganisationen och hur man kan förmå folk att söka information själva.

– Vi tittade på olika hjälpmedel och gjorde som ett projekt en samling av biblioteksguider och hjälpmedel, till exempel filmer, broschyrer och guider.

Var med under turbulenta år

I början av 1980-talet hade Bibliotekshögskolan många fort- och vidareutbildningar och distanskurser för bibliotekarier av olika slag och man behövde utöka med anställda för den verksamheten från 1,5 till 2. Staffan fick en tillsvidareanställning.

Under den turbulens som rådde kring bibliotekarieutbildningens utveckling mot en teoretisk utbildning i slutet av 80-talet och början av 90-talet hann Staffan bli både studierektor, ställföreträdande prefekt och prefekt. En kort period i slutet av 1990-talet var han också prorektor en kort period. 1999 blev han tillfrågad av om han ville bli vicerektor för samverkan. Vicerektorerna avskaffades dock 2006 och Staffan fick då titeln Utvecklingsdirektör med ansvar för samverkansfrågor, vilket han arbetat fram till i dag.

Som ansvarig för högskolans arbete med samverkan har han hunnit beta av ett antal styrelseuppdrag och medverkan i flera nätverk.

Behövde sprida kännedom om högskolan

Under den här tiden var kännedomen om Högskolan i Borås inte särskilt stor inom offentliga organisationer och näringslivet. 2003 tillsatte därför regeringen en samverkansdelegation med mål att ändra på detta. Högskolan i Borås var ett av två lärosäten som fick medel för detta.

– Vi startade då ”Campus Sjuhärad”. I början var det inte alls självklart för kommunerna och näringslivet att samarbeta med högskolan. De pengar vi fått från regeringen lyckades vi fördubbla genom ansökningar till Sjuhärads kommunalförbund och VGR genom att anordna olika aktiviteter.

Man jobbade med frågor kring distansutbildning och uppförde lärcentra i sjuhäradskommunerna för att fler utanför Borås skulle kunna ta del av högskolans kursutbud.

Inledde uppbyggnaden av en innovationsmiljö

Ungefär samtidigt etablerades Espira tillväxtcenter i Borås ett par stenkast från högskolan på Olovholmsgatan. Staffan satt med i en av styrelserna. Detta var ett första försök att samla en innovationsmiljö i Sjuhärad. Ungefär samtidigt kom Drivhuset och Connect Sjuhärad igång i Borås. Espira Tillväxtcenter grundades på en överenskommelse mellan Sjuhärads kommunalförbund, Borås stad och Högskolan i Borås där man skulle dela på de initiala konstaderna.

– Högskolan hyrde vissa lokaler och förlade en kort period en egen entreprenörsutbildning dit. Textil- och modefabriken, som sedan blev Modeinkubatorn och en del av Inkubatorn i Borås, bildades som ett studentdrivet projekt i Espira. Dessvärre höll inte konceptet med Espira Tillväxtcenter och man fick göra en omstart. Det har varit en lärandeprocess som nu går tillbaka in i Textile Fashion Center.

Staffan var också engagerad vid bildandet av bolaget Högskolan i Borås holding AB 2004, vars är syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Högskolan i Borås. I dag är den verksamheten knuten till miljön i Textile Fashion Center och Science Park Borås.

– Det har varit en resa där alla involverade har lärt sig mycket av problematiken kring och möjligheten att kommersialisera akademiska resultat. Bolaget öppnar för möjligheten att göra annat än det som myndigheten högskolan kan göra.

Högskolans betydelse vinner mark

– I början när Campus Sjuhärad bildades, lades mycket tid på att förklara för omvärlden vad vi höll på med. Idag finns en stor förståelse för betydelsen av att det finns en högskola i Sjuhärad. Högskolan har vuxit både i kvantitet och kvalitet, och frågor kring nyttiggörande av forskningsresultat har blivit allt mer aktuellt.

Ytterligare samverkansprojekt under åren där Staffan haft ett finger med i spelet är bildandet av Innovationskontor Väst där Högskolan i Borås var en av åtta parter.  Chalmers tekniska högskola var huvudman för verksamheten men initialt var innovationskontoret en gemensam aktivitet. Syftet med detta var att verka för kompetensutveckling och nätverksutveckling. Bland annat startades NyForsk där forskare tillsammans arbetar för att hitta idéer att utveckla utifrån vilka kommersiella eller samhällsmässiga möjligheter, vilka värden, forskningsresultaten kan leda till. Samtidigt byggdes Grants and Innovation Office, GIO, upp på Högskolan i Borås och mycket av verksamheten har hamnat där. Idag finns inte Innovationskontor Väst kvar, men samarbetet fortsätter i andra former.

Intensivt arbete med pilotprojekt

De senaste tre åren har Staffan jobbat mycket med två Vinnova-projekt, CARENA och ICECAPCap vilka bägge syftar på att utveckla hållbara samverkansstrukturer. De har varit en del av den pilotverksamhet som Vinnova har drivit för att stärka lärosätena strategiskt kring samverkan och där Pilot 1 och Pilot 2 handlar om att arbeta fram en utvärderingsmodell för hur lärosätena jobbar med samverkansfrågor. Han har också varit ordförande i Drivhuset Borås i närmare två år.

Staffan summerar sin tid som ansvarig för samverkan med att han har varit med i många projekt initialt och när de har stadgats har han lämnat över rodret. I dag finns samverkanskoordinatorer på de olika akademierna. Dessa träffas i ett innovationsråd som idag leds av en av akademicheferna.

– Högskolan i Borås har varit en fantastisk plats att vara på, med möjligheter att göra det man vill om man tar initiativ. Jag har fått både stöd och lov, och när jag har dragit in pengar i verksamheten har det varit uppskattat.

Framtiden som pensionär ser välfylld ut.

– Jag har familjen, barnbarn och massor av litteratur som väntar på att läsas. Jag har ett hus att se över, och så har jag en passion för flugfiske, framförallt lax och havsöring vid kuster och älvar – och en hund.

Även om Staffan nu officiellt är pensionär kommer han att ses på högskolan ett tag till. En del styrelseuppdrag och ett antal remisser väntar.

Tjänsten som utvecklingsdirektör med ansvar för samverkan upphör i och med att Staffan slutar.

Läs mer

I år firar högskolan 40 år. Högskolans arbete för samverkan med det omgivande samhället spelar en viktig roll under dessa år.

Följ högskolans utveckling i tidslinjen på webbsidan för 40-årsfirandet.

Läs mer om högskolans arbete kring samverkan.

Text: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén