Prisas för bästa examensarbete av Sveriges Byggindustrier

Andréas Larsson. Foto taget av Elin Bennewitz/Byggindustrin

Varje år delar tidningen Byggindustrin ut pris för bästa examensarbete. I år var vinnaren Andréas Larsson, som tog examen från byggingenjörsprogrammet vid högskolan förra sommaren.

­– Det var lärarna på byggingenjörsprogrammet som nominerade mitt arbete. De lärosäten som har byggtekniska program på kandidat- eller högskoleingenjörsnivå, kan skicka in det examensarbete som de anser är det bästa för året, säger Andréas Larsson.

Andreas examensarbete handlar om att utstationerade arbetstagare (en typ av utländsk arbetskraft) ska kunna arbeta i Sverige under samma säkra förhållanden som svenska arbetstagare.

­– Majoriteten talar inte svenska, eller ens engelska och med största sannolikhet har de andra kulturella mönster jämfört med produktionsledningen. I stora drag lyfter min uppsats problematiken med att upprätthålla säkerheten på byggarbetsplatserna när förutsättningar för daglig kommunikation mellan produktionsledning och yrkesarbetare försämras. Diskussionen kretsar främst kring internationella inköp, språk och kommunikation, arbetsplatsintroduktioner samt daglig styrning. Arbetet landade i ett antal rekommendationer till fallföretaget och branschen i stort.

En utbildning som står sig bra i konkurrensen

Andréas kom i kontakt med byggingenjörsprogrammet när han läste tekniskt basår på högskolan.

– Innan jag började mina högre studier jobbade jag som möbel- och inredningssnickare. Jag har alltid varit intresserad av byggande i olika former, därför var jag redan innan basåret inställd på att läsa till just byggingenjör.

– Jag tycker att utbildningen levde upp till de flesta av mina förväntningar. Utbildningen verkar uppskattas av arbetsgivare och står sig bra mot konkurrerande utbildningar på till exempel Chalmers.

Idag arbetar Andréas som byggingenjör på Peab i Borås. Ett stimulerande arbete på en bra organisation, tycker han.

Just nu arbetar jag som arbetsledare i ett projekt där vi bygger en anläggning med bilförsäljning samt service-, däck- och plåtverkstad.

Stipendiet för bästa examensarbete kommer delas ut under galan Årets Bygge 2017 i Stockholm den 27 mars. Redan nu ser Andréas nyttan av sitt arbete.

– Det är riktigt kul att min uppsats visar sig vara så pass nyttig i den praktiska verksamheten. En stödorganisation i branschen har redan börjat översätta sina guider med utgångspunkt från mitt examensarbete, och det tycker jag är stort.

Läs mer

Mer om Byggingejörsprogrammet.

Text: Annie Klasén
Foto: Elin Bennewitz/Byggindustrin