Test av brandcentraler i dag

Högskolan i Borås fasad

Dessa korta testsignaler kräver inte utrymning. Om längre signaler börjar ljuda så behöver dock lokalerna utrymmas. 

Vid ev. frågor, kontakta Akademiska Hus (extern länk)

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén