Nystart: Systemarkitekturutbildningen drar igång efter paus

Hur arbetar ni inför nystarten av programmet?

– Under det senaste året har vi lagt ner mycket arbete på att se över utbildningsplanen för programmet, med stor hjälp från flera kollegor på sektionen. Fokus har legat på att skapa ett ännu mer sammanhållet utbildningsprogram, med en tydligare forskningsanknytning. Samtidigt har det varit viktigt för oss att bibehålla grundidén med programmet – att utbilda skickliga system- och programutvecklare med goda teoretiska kunskaper i både informatik och datavetenskap. Det är ett upplägg vi fortfarande tror starkt på!

– Just nu arbetar vi med planering av kurserna och deras innehåll, där vi lägger särskild vikt vid att granska och uppdatera vårt pedagogiska upplägg, särskilt i de kurser som ges under första läsåret.

Kommer programmet att se likadant ut som före pausen, eller har det skett några förändringar?

– Ryggraden i programmet är i stort sett oförändrad. Merparten av kurserna behandlar program- och systemutveckling, med ett tydligt tekniskt fokus. Den största förändringen som skett är att vi lyft bort de kurser som behandlat spelutveckling, och istället ersatt dessa med ett kurspaket inriktat mot dataanalys, som under sista läsåret avslutas med ett dataanalysprojekt. Programmets spetskurser, som nu behandlar artificiell intelligens, maskininlärning, parallella och distribuerade system samt visualisering av data, har en mycket tydligare koppling till den forskning som bedrivs på sektionen än vad de tidigare spelutvecklingskurserna hade.

Vilken är målgruppen för utbildningen, och hur skiljer den sig ifrån andra IT-utbildningar?

– Programmet riktar sig främst till dem som har ett genuint intresse för datorer och teknik, och som brinner för problemlösning. Gillar man att klura över smådetaljer för att hitta det bästa sättet att lösa ett problem, så kommer man att ställas inför många roliga och lärorika utmaningar under programmets gång.

– Vår målsättning är att utbilda kreativa och lösningsorienterade system- och programutvecklare, vilket vi försöker uppnå genom att erbjuda både ett teoretiskt djup och omfattande praktiskt träning. Som student på Systemarkitekturutbildningen får man grotta ner sig i detaljerna kring algoritmer av olika slag, men likaså utföra ett skarpt programutvecklingsprojekt mot extern uppdragsgivare – och allt däremellan.

Text: Helen Rosenberg

Bild: Privat