Västsvenskt samarbete kring polisutbildning

Eva Wiberg, Anders Danielsson och Björn Brorström

Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet och Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås undertecknade avsiktsförklaringen i samband med landshövdingen Anders Danielssons första möte med myndighetschefer i Västsverige.

– Jag är glad att Göteborgs universitet nu backar upp och möjliggör att Högskolan i Borås kan få polisutbildningen, säger Björn Brorström.

Genom avsiktsförklaringen ställer sig Göteborgs universitet bakom Högskolan i Borås ambitioner att starta polisutbildning. Avsiktsförklaringen innebär att högskolan genom avtal med Göteborgs universitet får köpa nödvändig lärarkompetens för att långsiktigt kunna upprätthålla kvaliteten i utbildningen. Om uppdraget att starta utbildningen landar i Borås, är avsikten även att identifiera framtida forskningsområden som är relevanta för polisutbildningen.

– Det här är samverkan när den är som bäst. Högskolan i Borås håller i utbildningen och Göteborgs universitet stöttar i de områden där vi har examensrättigheter och forskarutbildning. Det finns ett stort intresse och nyfikenhet för detta inom vårt lärosäte, säger Eva Wiberg.

Även landshövding Anders Danielsson uttrycker återigen sitt stöd för arbetet.

– Vi har goda förutsättningar i Västra Götaland för en polisutbildning. Jag tackar Göteborgs universitet för att de stöttar arbetet och önskar Högskolan i Borås lycka till.

Läs mer

Läs mer om arbetet med polisutbildningen.

Text: Solveig Klug/Johanna Avadahl
Foto: Johan Wingborg