Digital bibliotekarie – ett framtida yrke för Stieg Andersson

Stieg Andersson.

– Tidigare var jag främst intresserad av högskolebibliotek, men nu inspireras jag mycket av hur folkbiblioteken i Australien arbetar med digitala frågor. Där har de kommit långt. Digitaliseringen håller på att förändra allting. Jag är säker på att nya yrkestitlar och yrkesområden inom hela den biblioteks- och informationsvetenskapliga sektorn även kommer att hitta till Sverige. Det blir spännande att se vad framtiden kommer att erbjuda.

Stieg Andersson
Från: Australien, men har bott i Stockholm sedan 18 års ålder.
Har tidigare gjort: Arbetat med marknadsföring och inom service. Läst Kulturvetarprogrammet på Stockholms universitet samt flera kurser på avancerad nivå i historia. Har en folkhögskoleutbildning i opinionsbildning.
Fritid: Ägnar mycket av tid åt föreningsarbete och olika projekt. Har en blogg om Biblioteks- och informationsvetenskap och om studierna. Besöker Stockholms olika second-hand-butiker på jakt efter vintagekläder.

Hur kommer det sig att du valde att läsa masterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap?

– Tidigare arbetade jag som studentombudsman på ett fackförbund som samlade bland annat bibliotekarier. Dessförinnan hade jag en oerhört stereotyp bild av vad en bibliotekarie faktiskt gjorde. Jag fick träffa många yrkesverksamma bibliotekarier, informationsspecialister och forskare inom områden som digital humaniora. Det var så inspirerande att jag valde att byta yrkesområde helt. Jag sökte till masterprogrammet och banar mig nu en ny väg till att bli digital bibliotekarie.

Utbildningen går på distans. Hur fungerar det för dig att studera på det viset?

– Jag har tidigare läst en utbildning på distans och jag trivs mycket bra med det. Masterprogrammet är till stor del tekniskt och är det många av oss som är väldigt nya inom området digitala bibliotek och informationstjänster. Vi studenter har många frågor, men vi ger varandra mycket stöd och inspiration via lärplattformen Ping Pong och via vår gemensamma Facebook-grupp. Våra lärare är mycket kunniga och engagerade.

Vilka kurser ser du mest fram emot?

– De mer tekniska kurserna i människa/data-interaktion (Human-computer interaction) och teknik för digitala bibliotek är särskilt spännande, eftersom de är ganska nya områden för mig. Digitalisering av kulturarvsmaterial är också en kurs som jag ser fram emot mycket att läsa.

Vad är ditt mål med masterutbildningen?

– Programmet ger en bra grund att stå på för professionellt arbete med alla möjliga digitala frågor på bibliotek och liknande verksamheter.

Vad tänker du om programmet så här långt?

– Det är intensivt, men väldigt roligt. Men jag inser att många kurser öppnar för frågor kring hur de teoretiska kompetenserna används i praktiken av bibliotekarier och andra informationsspecialister. Vi får kunskaper i XML och programmering i R, men hur använder man som bibliotekarie och informationsspecialist detta i sin verksamhet? Detta tror jag att vi studenter får undersöka själva. Och, det är nödvändigt för hela yrkessektorn att vi gör det.

Hur lägger du upp dina studier?

– Jag vaknar tidigt och sätter mig på ett folkbibliotek eller på mitt favoritcafé, spelar min Brian Eno-spellista på Spotify och pluggar så länge jag orkar.

I slutet av utbildningen ska du skriva en masteruppsats. Har du några planer kring det?

– Det finns flera trender kring digitala bibliotek som jag tycker skulle vara intressanta att undersöka, till exempel hur kommunala bibliotek tänker kring digitala tjänster i en omvärld som sätter enormt tryck på bibliotekens ekonomiska resurser. Det verkar spännande. Sedan tycker jag att kopplingen mellan det digitala biblioteket och makerspaces/makerrörelsen skulle vara intressant att titta närmare på. Men förmodligen dyker det upp flera intressanta områden ju längre in i utbildningen jag kommer.

Vad behöver man tänka på om man ska gå programmet?

– Programmet är en förhållandevis teknisk spetsutbildning. Vissa moment kan vara lite svårare än andra, beroende på vilken bakgrund du har. Mitt råd: se till att skaffa dig en inblick i hur digitala bibliotek fungerar även i praktiken. Du kommer att få ut mycket mer av utbildningen om du gör det. Delta på konferenser, gå med i professionsföreningar, läs bloggar och engagera dig tillsammans med andra studenter i din blivande profession.

Läs mer

Bloggen ”Stieg Andersson – En student bortom bokhyllan”.

Masterprogram: Biblioteks- och informationsvetenskap.  

Text: Solveig Klug
Foto: Madeleine Andersson