Forskning och utbildning hyllas i tre dagar

Days of Knowledge grafiskt mönster

Days of Knowledge inleds i dag, måndagen den 16 oktober, med ett seminarium kring regional tillväxt och hållbar utveckling. Under seminariet genomförs också en diplomering av kurser vid högskolan som har perspektivet hållbar utveckling integrerat i kursplaner och examinationsmoment samt utdelning av stipendium för vidare utveckling av tidigare diplomerade HU-kurser.

Tisdagen den 17 oktober arrangerar Drivhuset årets Days of Entrepreneurship i samarbete med Days of Knowledge.

– Days of Entrepreneurship är en inspirationsdag kring entreprenörskap som varje år lockar hundratals av högskolans studenter och det känns roligt att Days of Knowledge för första gången kan gå in som en del i denna dag. Vi kommer att dela ut stipendier till studenter på högskolan som har skrivit examensarbeten inom hållbar utveckling. Därigenom hoppas vi också kunna inspirera fler till att tänka på hållbar utveckling, säger Annie Andréasson.

Days of Knowledge stora final sker onsdagen den 18 oktober, då Sparbanksstiftelsen Sjuhärads bidrag till forskningsprojekt delas ut. Utdelningen sker i samband med en middag för speciellt inbjudna gäster. Samtidigt delas också Sociala medier-priset ut till årets vinnare, Viralgranskarens redaktörer Åsa Larsson och Hugo Ewald.

Fakta
Bakom Days of Knowledge står Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Swedbank Sjuhärad. Dagen är en avknoppning från Sparbanksstiftelsen Sjuhärads traditionella gala då de delar ut medel till idrott, kultur och utbildning i Sjuhärad. Läs mer om Days of Knowledge.

Text: Johanna Avadahl