Svensk-japanskt seminarium om smarta textiler i vården

Torsdag 19 oktober hålls seminariet Smart Textiles – Medicine and Healthcare. Arrangemanget är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Shinshu University och Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) i Stockholm. Vi ringde upp universitetslektor Joel Peterson som är ansvarig för seminariet, och bad honom berätta mera.

Vilka är vår samarbetspartners JSPS och Shinshu University?

 - JSPS är en japansk statlig organisation som har till uppgift att öka samarbetet med utländska företag och högskolor. Att JSPS sponsrar oss har gjort det möjligt att ta hit en japansk professor till seminariet.  

- Shinshu är en högskola som är väldigt lik Textilhögskolan: det är i princip det enda textilinriktade högre lärosätet i Japan. Textilhögskolan har haft samarbete med dem i ett antal år.

Vad kommer seminariet att handla om? 

- Textil i medicin och hälsovård är fokus men vår huvudtalare, professor Atsushi Nishikawa från Shinshu University, forskar om hur man använder robotar vid kirurgi. Det blir en inspiration inom området. Professor Shigeru Inui kommer att tala om digital simulering av drapering – det hör inte till medicin, utan till modedesign, men det är ett mycket intressant forskningsområde.

Vad menas med ”medicinsk textil”? 

- Textil i hälsovård är ett stort ämne idag och finns i många former, från elastiska bindor till saker som opereras in i kroppen - som konstgjorda blodkärl till exempel. Det handlar både om medicinsk textil och tekniska textilier. Textilhögskolan har gjort en hel del på detta område, både forskare och studenter är inblandade i framtagningen av nya textiler. Vi har bland annat tagit fram en så kallad stent som opereras in vid bypassoperationer. Under seminariet så kommer den före detta studenten Josefin Damm att berätta om sitt arbete med elastiska bindor.  

- Vi brukar säga att textil kan delas in i tre områden: beklädnad, hemtextil och tekniska textiler. I vår del av världen minskar de första två områdena, men det tredje ökar. Tekniska textil är ett stort forskningsområde. 

Hur kommer det sig att vi samarbetar med ett japanskt universitet? 

- Shinshu Univerisity är ganska likt Textilhögskolan. De har samma antal studenter och en likartad inriktning. Nagano [som är närmaste större stad] och Borås är också likartade städer: båda är sina respektive lands textilcentrum. Nagano ligger i silkesdistriktet och deras stora industri har alltid varit silkesproduktion – även om det var en industri som nästan försvann när nylonet kom på 1940-talet. Japan påminner också om Sverige. Det är ett högteknologiskt land med starka traditioner.

Hur ser samarbetet ut, rent praktiskt? 

- På Textilhögskolan har vi fördelen med våra egna verkstäder. På Shinshu är de jätteduktiga på forskningen men de har inte maskinerna att ta fram textilerna i egen regi, utan de får använda sig av företag i samarbete. Vi kan sticka och väva här och de har mycket testutrustning, bra utrustning, som vi kan använda. Det är ett givande och ett tagande, kan man säga. 

- Nu har vi haft ett avtal med Shinshu i tre år. Syftet är att förstärka vårt samarbete med det japanska universitetet. Studenter har bytt land med varandra åt båda håll. Nu finns det två japanska studenter här i tre månader. De svenska studenter som varit där har jobbat praktiskt under handledning. Språket kan vara ett problem annars, eftersom de i stort sett inte ger några inga kurser på engelska. 

- Jag är själv i Japan minst en månad varje år. Jag har haft med mig studenter och så har vi gjort tester på produkter och tyger. Senast gjorde vi tester enligt Kawabata-systemet: det är ett sätt att mäta den taktila känslan i ett tyg. Textilhögskolan har gjort mycket forskning på pappersgarner och de har en förmåga att bli styva, så då har vi mätt hur hårda de känns. Studenten Josefin Hjelm gjorde ett försök att med hjälp av ultraljud och enzymer få tyget mjukare, vilket lyckades.  

- Våra studenter har också chansen att gå en femårig master där, med lön. Efter avslutade studier är man doktor i texil. Inom ramen för utbildningen ingår resor till utlandet, bland annat en kurs i Europa. Det är redan studenter från Marocco, Holland, och Frankrike som går kursen. Det enda kruxet kanske är att man förmodligen måste lära sig japanska först. 

Ansvarig för seminariet: Joel Peterson

Text: Jenny Bengtsson
Bild: Henrik Bengtsson