Strategisk kommunikation – en bransch i uppsving

Camilla Palmér

Camilla Palmér 
Från: Helsingborg 
Har studerat: Magisterutbildning i Strategisk information och kommunikation, 60 hp. Examen 2014. 
Arbetar som: Grundare samt VD för konsultbolaget Nordic Preparedness AB i Helsingborg, samt övningsledare, kriskommunikatör, stabsutvecklare och utbildare inom organisationsutveckling och krishantering. 
Titel på examensarbete: Rädda, varna, larma, släck! En studie om förhållningssätt till varumärke inom den kommunala räddningstjänsten (pdf). 

– Vikten av strategisk kommunikation ur ett ledningsperspektiv är underskattad i många organisationer, säger hon.

Varför valde du att gå den här utbildningen?

– Jag ville lära mig mer om ämnet. Utbildningen vid Högskolan i Borås passade bäst in på mina sökkriterier. Innehållet är bra anpassat för att användas i arbetslivet. Möjligheterna till tillämpning attraherade mig.

Vad gjorde du innan du började studera här?

– Jag har jobbat som säkerhetschef inom kommunal verksamhet med strategiska krishanteringsfrågor, och inom räddningstjänsten med kriskommunikation och kommunikation vid större händelser.

Vad tycker du om utbildningen?

– Den har gett mig en bred bra bas att stå på inom ämnet. Den lyfter upp många intressanta områden som är aktuella i tiden. Jag tyckte att delen kring konflikthantering var speciellt intressant. Examensarbetet var mycket givande.

Vad handlade det om?

– Det handlade om räddningstjänsten som varumärke. Jag gjorde en analys av hur folk uppfattar räddningstjänst som varumärke. Den visade att många har stor tilltro till räddningstjänsten. Många tror också att räddningstjänsten samordnas nationellt, men så är det inte. Det är ett ansvar som ligger på kommunerna, och det ser olika ut i olika kommuner. Samtidigt ser man internt inom räddningstjänsten en stor ovilja till förändring av den egna organisationen.

– Många räddningstjänstorganisationer har uppmärksammat examensarbetet, och jag har också kunnat använda det som underlag i mitt entreprenörskap i dag, i till exempel workshops.

Utbildningen ges på distans. Hur har det fungerat?

– Det har fungerat bra. Vi fick information i förväg om att det är en utbildning som kräver mycket av studenterna. Att den går på distans gör att det är lättare att kombinera studierna med familj och arbetsliv.

Du startade företag efter studierna, hur har det gått?

– Det har gått bra, definitivt. Krishantering och kriskommunikation är en uppåtgående bransch. Fler och fler organsationer hör av sig om utbildningar och övningar. Vi utbildar i operativ kriskommunikation och har övningsverksamhet för ledningar inom olika slags organsationer.

Vad tycker du är roligast med ditt jobb?

– Det är dynamiken och flexibiliteten, att få göra så många olika saker kring kommunikation. Kommunikation är en grundläggande faktor i allt kring ledarskap och inom alla organsationer. När det är något som går fel går det oftast att härleda det till brister i kommunikationen. Det är också väldigt kul att få lära känna nya och olika slags organisationer och se skillnader och likheter mellan dem. 

Vad ser du för behov hos dina uppdragsgivare?

– Det är en blandad kompott, allt från utbildning i strategisk projektledning till dokumentation och praktiska övningar. Övningar kan bestå av att sitta och resonera kring olika krisscenarier och ta fram åtgärdsplaner.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

– Vi har uppdrag över hela landet, så jag reser mycket. Kontoret är i Helsingborg. I dag har jag varit i Stockholm och i morgon ska jag till Norrköping. Eller så sitter jag på kontoret och förbereder uppdrag och råddar det egna företaget.

Text: Solveig Klug
Foto: Nordic Preparedness