Lärare Johannes

Vad händer utan lärare?

"Höstterminen startade med stor förväntan, både hos mig och hos eleverna. Vi var nya för varandra och jag ny i min roll som klasslärare. Jag såg snart en elev med stor problematik inom ett ämne och försökte hitta olika sätt att hjälpa eleven. Bara att våga be om hjälp var ett stort hinder. Tillsammans med mina kollegor har jag hittat strategier och metoder att möta eleven utifrån dennes behov.

Stor del av tiden har lagts på att skapa trygghet och bygga en relation med eleven. Det har behövt ta tid. Som lärare behöver jag offra tid för att vinna tid senare. Jag tycker det är viktigt som lärare att få ta sig tid och lära känna eleverna och deras intressen.

Eleven som i början av terminen inte vågade ta initiativ och be om hjälp, utan istället suttit tyst och halkat efter med skolarbetet, kommer nu några månader senare fram spontant och ber om hjälp. Ett förtroende är upprättat. Eleven har fått självförtroende att våga be mig om hjälp och kan ibland säga; Johannes jag löser det här själv. Jag säger till om jag kör fast och behöver din hjälp.

När jag efter flera månader äntligen når fram till eleven, då känner jag att jag har lyckats. På vägen har jag också fått med mig strategier och metoder som jag kan använda i möten med andra elever."

Johannes Butros, Lärare i årskurs 4–6

#vadhänderutanoss