Information till dig som söker jobb

När du söker en anställning ska nedanstående dokument bifogas. Ange alltid diarienummer och vilken anställning din ansökan avser. Skriv gärna ansökan på svenska, alternativt på engelska.

Har du frågor?
Kontakta HR via e-post
eller ring högskolans växel på
tfn 033- 435 40 00.

Följande dokument ska bifogas:

  1. Personligt brev
  2. CV med referenser och löneanspråk
  3. Intyg/betyg

    För läraranställningar
  4. Meritportfölj: en skriftlig redogörelse för både den vetenskapliga och den pedagogiska verksamheten, samt dokumentation av lärarskickligheten inklusive självvärdering. Se mall: Meritportfölj (pdf).

    För Professor, Bitr. Professor, Universitetslektor och Postdoktor ska även följande dokument bifogas:
  5. Publikationslista
  6. Publicerade vetenskapliga arbeten, högst sju stycken, eller andra relevanta meriter.

De bifogade filerna ska med fördel vara i pdf men kan vara i något av följande filformat: doc, docx, rtf, jpg, gif. Varje fil får vara max 30 MB.

För att din ansökan ska vara komplett behöver dokumenten bifogas senast sista ansökningsdatum. Kontakta HR om du har vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Din ansökan sparas i två år

Dina ansökningshandlingar kommer att sparas i två år efter att rekryteringsprocessen är avslutad. Detta i enlighet med Riksarkivets författningssamling (RA-FS 2004:1, § 2). Eftersom alla inkomna handlingar är offentliga kan vi inte tillgodose önskemål om konfidentiell hantering.