Interna uppdrag och jobb

I listan nedan finner du interna lediga anställningar och uppdrag som annonseras vid Högskolan i Borås. Klicka på annonsen för vidare instruktioner om hur du ansöker. För att ansöka om befordran eller docentmeritering mailar du till hr@hb.se och meddelar att du vill skicka in din ansökan, vi kommer efter det återkomma till dig med information om hur du ska ladda upp dina handlingar till ansökan.

Har du problem att ladda upp din ansökan, vänligen kontakta hr@hb.se