Peter Klason forskningsrådgivare

Intressant och spännande utmaning

Vad gör en forskningsrådgivare?

– Min avdelning, Grants and Innovation Office (GIO) jobbar med forskningsstöd från idé till nyttogörande av forskningen och är delaktiga i hela den kedjan. Vi hjälper också forskarna med nätverksbyggande och har dialoger med finansiärer och andra aktörer som är delaktiga i deras projekt. Jag som forskningsrådgivare jobbar främst med att stötta forskarna i processen med att hitta extern finansiering till deras forskningsprojekt. Det handlar bland annat om att granska forskarnas ansökningar och ge förbättringsförslag kring upplägg och utformning som kan stärka dem. 

Namn: Peter Klason
Gör: Forskningsrådgivare
Ålder: 38
Familj: Hustru och två barn.
Bor: Alingsås
Fritidsintressen: Vara ute i skog och mark. Jag är scoutledare inom Salt Scout i Alingsås. Tycker om att baka, laga mat och spendera tid med familjen.

Vilken utbildning har du?

– Jag är själv forskare i grunden och doktorerade 2008 inom fysik vid Göteborgs universitet. Därefter jobbade jag som forskningsingenjör vid SP Sveriges tekniska forskningsinstitut i fem år. Eftersom jag själv arbetat som forskare har även jag erfarenhet av att leta finansiärer, skriva ansökningar och driva forskningsprojekt. Det har gett mig en förståelse för forskarnas situation och varit till stor hjälp i min nuvarande roll som forskningsrådgivare.

Varför blev det forskningsrådgivare vid Högskolan i Borås?

– Det lät som en intressant och spännande utmaning att få vara med och bygga upp den här verksamheten, som var relativt ny när jag började här. Utmaningen att få hjälpa forskarna på Högskolan i Borås att få in mer extern finansiering var oerhört lockande. Sedan var det roligt att få komma tillbaka till den akademiska miljön igen efter mina fem år vid SP.  

Vad tycker du om att jobba på Högskolan i Borås?

– Jag tycker det fungerar riktigt bra. Jag har fantastiska kollegor och vi har ett bra samarbete där vi alla bidrar med olika erfarenheter och perspektiv. Alla hjälper och stöttar varandra och det uppskattar jag. Högskolan i Borås är dessutom en högskola som vill framåt och vill utöka sin forskningsverksamhet. Jag uppskattar att få vara delaktig i den utvecklingen och känna att den kunskap och erfarenhet jag har gör nytta för forskargrupperna här på högskolan.