Kim Bolton, professor

Det finns en stark gemenskap

 Vad arbetar du med?

– Jag är professor inom kemi vid Högskolan i Borås. Min forskargrupp arbetar inom två områden, resursåtervinning och smarta textilier. Vi studerar bland annat kemiska processer och materialegenskaper hos textilier för att ta reda på varför de textila fibrerna beter sig som de gör när de utsätts för värme och kyla. Jag undervisar inom flera kurser med kemi som bas och har också ett uppdrag som högskolans samordnare för internationalisering.

Namn: Kim Bolton
Gör: Professor i kemi vid Högskolan i Borås
Ålder: 52
Familj: Fru och två vuxna pojkar
Bor: Mölndal
Fritidsintressen: Umgås med vänner. Gym, löpning. Min fru jobbar som sjukgymnast, så friskvård är ett måste. Har också börjat spela golf.

Vad har du för bakgrund?

– Jag kommer ursprungligen från Sydafrika, där jag studerade vid University of Durban till masternivå inom kemi. Under min masterutbildning genomförde jag mitt första forskningsprojekt som handlade om hur solkrämer kunde orsaka hudcancer. Projektet genomfördes mestadels i ett labb där utrustningen inte var så bra och det gjorde att jag tröttnade. Då fick jag höra om en doktorandtjänst inom kemi som var helt datorbaserad, vid Göteborgs universitet. Så jag tog beslutet att flytta till Sverige 1991 och började jobba doktorand. Jag fick en tjänst som universitetslektor vid Högskolan i Borås 2000 och blev sedan professor i kemi 2006.  

Beskriv en vanlig arbetsdag?

– De är mycket olika. Utöver min forskning så undervisar jag, något jag trivs mycket bra med. Andra dagar har jag mycket möten med medarbetare och studenter. Idag hade jag ett möte med en doktorand och dessförinnan med en professor i textil. Det finns hela tiden något intressant projekt på gång. Ingen dag är den andra lik och det uppskattar jag verkligen. 

Vad tycker du är roligast med ditt jobb?

– Att få en djup förståelse för varför saker och ting fungerar som de gör och att få veta något som ingen annan visste innan, det tycker jag är otroligt givande. Sedan tycker jag om att bidra med kunskap som är till nytta för samhället. Det är en av drivkrafterna bakom min forskning inom resursåtervinning, där jag undersöker hur vi kan bli bättre på att återvinna pappersförpackningar och avfall som plast och matavfall.

Trivs du bra på Högskolan i Borås?

– Fantastiskt bra. Det är lite annorlunda här än på de större lärosätena, eftersom vi har våra sex forskningsområden. Inom mina två områden, resursåtervinning och textil och mode, upplever jag att det finns en mycket stark gemenskap. Vi jobbar som ett team och det gör att arbetet blir mer effektivt och väldigt roligt.

Text: Jon Ulvsgärd
Foto: Ulf Nilsson