Cecilia Ljungblad

Uppskattar studentkontakten

Vad jobbar du med?

– Jag jobbar som universitetslektor vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. I mina arbetsuppgifter ingår både forskning och undervisning. Jag undervisar mestadels inom OPUS-programmet (Organisations- och personalutvecklare) i kvantitativ metod på B och C-nivå och har också hand om uppsatshandledning.

Namn: Cecilia Ljungblad
Gör: Universitetslektor
Ålder: 37
Familj: Två barn
Bor: Onsala  
Fritidsintressen: Mina barn, träna och vara i stallet. Har ponnyhästar, ett intresse som hängt med sedan barndomen. 

Vilken utbildning och kompetens har du?

 – Jag har en magisterexamen i folkhälsovetenskap och en forskarutbildning vid Karolinska Institutet. I mars 2015 disputerade jag med en avhandling som handlar om hälsofrämjande arbete i vård- och omsorgssektorn i Sverige.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut?  

– Vissa dagar innehåller mycket undervisning och kontakt med studenter. Metodkurserna jag håller i på OPUS-programmet innebär en del intensiva dagar. Därefter kan det följa flera dagar av mer planeringsarbete. Ingen dag är inte den andra lik och det trivs jag mycket bra med.

Vad tycker du är roligast med ditt jobb?

– Undervisningssammanhangen och studentkontakten tycker jag är väldigt stimulerande. Jag har jobbat både i ledarskapsutbildningar med chefer i medelåldern och med yngre studenter som jag undervisar just nu. Det är två mycket olika grupper men lika roliga att jobba med. Att få följa dem i deras utveckling och se hur det lär av varandra är något jag verkligen uppskattar. Jag skulle gärna jobba mer med undervisning. 

Vad tycker du om arbetsklimatet här på Högskolan i Borås?

– Jag trivs väldigt bra och upplever att vi på vår akademi har ett kort avstånd till akademicheferna. Det är transparant och en god stämning där alla hjälper varandra och det tycker jag är jätteviktigt. Jag känner mig hemma på Högskolan i Borås.

Text: Jon Ulvsgärd
Foto: Suss Wilén