Vill du bli en del av oss?

Akademin har cirka 2000 studenter och drygt 100 anställda. Här finns en bredd av grund-, specialist-, distans- och uppdragsutbildningar, vidareutbildningar samt fristående kurser. Utbildning erbjuds från grund- till forskarnivå. Alla utbildningar präglas av ett professionsnära synsätt och en hållbar arbetsmiljö.

Utmärkande för utbildnings- och forskningsmiljön är en högteknologisk övningsmiljö, Kliniskt träningscentrum (KTC) som skapar goda förutsättningar för att stärka klinisk kompetens.

Akademin bedriver forskning och har forskarutbildning inom forskningsområdet Människan i vården. Ett särskilt styrkeområde vid akademin är prehospital (ambulanssjukvård) och högteknologisk forskning, där Högskolan i Borås har en ledande roll i Norden. Det, i kombination med en lång vårdvetenskaplig forskningstradition med fokus på existentiella vårdfrågor och lärande, ger en unik profil.

Vi behöver bli fler medarbetare och kanske du kommer bli vår nästa kollega? 

Just nu söker vi: