Jobba hos oss

Undervisning på grundnivå genomförs främst i kandidatprogrammen Systemarkitekturutbildningen, Systemvetarutbildning och Dataekonomutbildningen medan undervisning och kursutveckling på magisternivå främst kommer att genomföras inom informatik med inriktning data-driven IT management. Vid institutionen finns två forskargrupper, InnovationLab, som främst är inriktade mot att studera och utveckla digitala innovationer, respektive ComputerScienceLab där forskningen är inriktad mot intelligent dataanalys av stora datamängder. En stor del av den forskning som bedrivs har en inriktning mot data-driven innovation vilket omfattar både digitala artefakter och organisatoriska aspekter. Forskningen är ofta externfinansierad och genomförs i projektform med flera medarbetare i samverkan med näringslivet.

Vi behöver bli fler medarbetare och kanske du kommer bli vår nästa kollega? Just nu söker vi följande medarbetare till Institutionen för informationsteknologi:

Om akademin
Institutionen för informationsteknologi är en del av Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Inom akademin bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, pedagogiskt arbete samt handel och IT. Akademin har cirka 2 800 studenter och närmare 200 anställda. Här finns en bredd av grund-, specialist-, distans- och uppdragsutbildningar samt fristående kurser.