Anmälan till Professioner i kunskapssamhället

Kursen ges på engelska och är även öppen för doktorander i utbildningsvetenskap och närliggande ämnen vid andra lärosäten.

För frågor om kursen kontakta kursledare Magnus Levinsson via e-post: magnus.levinsson@hb.se

Kursen ges vårterminen 2022 med start 4 april.
Kursplan  På lu.se kan du finna kursplanen på engelska.

Anmälan till kursen är öppen fram till 21 mars.