Anmälan till Professioner i kunskapssamhället

Kursen ges på engelska och är även öppen för doktorander i utbildningsvetenskap och närliggande ämnen vid andra lärosäten.

För frågor om kursen kontakta kursledare Magnus Levinsson via e-post: magnus.levinsson@hb.se

Kursen ges vårterminen 2023 med start 17 januari. Övriga kursdagar är 7 februari, 22 februari och 7 mars. 
Kursplan  På lu.se kan du finna kursplanen på engelska.

Anmälan till kursen är stängd.