Forskarutbildningskurser vid Högskolan i Borås

Professioner i kunskapssamhället (7,5 hp)

Kursen ges vårterminen 2022 med start 4 april.
Kursplan

Kursen syftar till att utveckla och fördjupa kursdeltagarnas kunskaper om centrala teoretiska perspektiv, begrepp och diskussioner relaterade till vetenskapliga studier av professioner.

Anmälan till kursen är öppen fram till 21 mars. Kursen är även öppen för doktorander i utbildningsvetenskap och närliggande ämnen vid andra lärosäten.

Anmälningsformulär finns publicerat här.

Professionsutbildning, praktik och praxis (7,5 hp)

Kursen ges vårterminen 2023 (startdatum annonseras under sen höstertermin 2022).
Kursens syftar till att främja kursdeltagarnas förmåga att kritiskt delta i vetenskapliga diskussioner om den roll som professionsutbildning spelar i formeringen av professioners kunskapsbas. Kursen belyser förhållanden som påverkar professionsutbildning och formar professioners kunskapsbas i olika avseenden.