Forskarutbildningskurser vid Högskolan i Borås

Professioner i kunskapssamhället (7,5 hp)

Kursen ges vårterminen 2023 med start 17 januari. Övriga kursdagar är 7 februari, 22 februari och 7 mars.
Kursplan

Kursen syftar till att utveckla och fördjupa kursdeltagarnas kunskaper om centrala teoretiska perspektiv, begrepp och diskussioner relaterade till vetenskapliga studier av professioner.

Anmälan till kursen är öppen fram till 19 december. Kursen är även öppen för doktorander i utbildningsvetenskap och närliggande ämnen vid andra lärosäten.

Anmälningsformulär

Professionsutbildning, praktik och praxis (7,5 hp)

Kursen ges vårterminen 2023 med start 5 april. Övriga kursdagar är 19 april, 3 maj, 17 maj och 7 juni.

Kursplan

Kursens syftar till att främja kursdeltagarnas förmåga att kritiskt delta i vetenskapliga diskussioner om den roll som professionsutbildning spelar i formeringen av professioners kunskapsbas. Kursen belyser förhållanden som påverkar professionsutbildning och formar professioners kunskapsbas i olika avseenden.

Anmälan till kursen är öppen fram till 5 mars 2023. Kursen är även öppen för doktorander i utbildningsvetenskap och närliggande ämnen vid andra lärosäten.

Anmälningsformulär