Forskarutbildningskurser vid Högskolan i Borås

Professioner i kunskapssamhället (7,5 hp)

Kursen ges vårterminen 2023 med start 17 januari. Övriga kursdagar är 7 februari, 22 februari och 7 mars.
Kursplan

Kursen syftar till att utveckla och fördjupa kursdeltagarnas kunskaper om centrala teoretiska perspektiv, begrepp och diskussioner relaterade till vetenskapliga studier av professioner.

Anmälan är stängd.

 

Professionsutbildning, praktik och praxis (7,5 hp)

Kursen ges vårterminen 2023 med start 5 april. Övriga kursdagar är 19 april, 3 maj, 17 maj och 7 juni.

Kursplan

Kursens syftar till att främja kursdeltagarnas förmåga att kritiskt delta i vetenskapliga diskussioner om den roll som professionsutbildning spelar i formeringen av professioners kunskapsbas. Kursen belyser förhållanden som påverkar professionsutbildning och formar professioners kunskapsbas i olika avseenden.

Anmälan är stängd.