Huvudmeny
Rektor Björn Brorström

Om Björn

Björn Brorström är rektor vid Högskolan i Borås.

Björn föddes 1953 och växte upp i Uddevalla där han tog studenten 1972.

Därefter följde studier vid Göteborgs universitet, ekonomexamen 1977 och doktorsexamen 1982. Efter doktorsexamen var Björn Brorström verksam som lärare och forskare vid företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet samt tog initiativ till och etablerade forskningsinstitutet Kommunforskning i Västsverige. Han blev föreståndare där 1989, samma år som han blev utnämnd till docent i företagsekonomi.

1996 återvände han till Göteborgs universitet som professor i offentlig förvaltning. 2000 blev han prefekt vid Förvaltningshögskolan och innehade uppdraget fram till dess att han lämnade Göteborgs universitet för uppdraget som vetenskaplig ledare och prorektor vid Högskolan i Borås 2006.

Björn Brorström disputerade i företagsekonomi 1982 på en avhandling om användning och utformning av kommunala årsredovisningar. Utgångspunkten var upptäckten att redovisningsinformation inte överhuvudtaget användes som underlag vid bedömningar av ekonomisk utveckling och ställning i kommuner och landsting. 

Efter avhandlingen har han fortsatt att intressera sig för användning  och utformning av ekonomisk information. Det handlar om en mängd studier under tre decennier och fortfarande är frågorna lika viktiga att belysa och söka svar på. Ur såväl demokrati- som effektivitetsperspektiv är det bekymmersamt att ekonomisk information inte anses vara tillgänglig och inte används tillräckligt av beslutsfattare. Istället undviks tolkningar av läget eller överlåts på experter.
Björn Brorström bor i Göteborg, är gift med Ing-Britt och har barnen Sara och Magnus.

2011 Rektor, Högskolan i Borås
2006 Prorektor och professor i företagsekonomi, Högskolan i Borås
2000 Prefekt, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
1996 Professor i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet
1989 Docent i företagsekonomi och föreståndare, Kommunforskning i Västsverige
1982 Ekonomie doktor, Göteborgs universitet
1977 Ekonomexamen, Göteborgs universitet