Breddad rekrytering

Breddad rekrytering avser samtliga planerade och systematiska åtgärder som genomförs vid Högskolan i Borås för att rekrytera studenter från underrepresenterade grupper i syfte att öka deras andel och breddat deltagande de insatser som utförs för att ta emot, introducera och stödja nya studenter i deras studier. Det senare kräver ett inkluderande förhållningssätt under studentens hela väg till, genom och ut ur högskolan.

Högskolan i Borås har under en lång period bedrivit ett framgångsrikt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning. Genom att tillgängliggöra akademiska studier för breda grupper i samhället lyckas Högskolan i Borås väl med rekryteringen av studenter från studieovana miljöer.