Validering

"Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats" (Ds 2003:23).

Ur individperspektiv kan validering förkorta studietiden och ur samhällsperspektiv används samhällets resurser på ett ekonomiskt sätt.

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs till en eller flera utbildningar, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Det är ett alternativt sätt att visa att man skaffat sig de kunskaper och den kompetens som krävs för högskolestudier.

Samma sak gäller om du redan studerar på en utbildning och vill ansökan om tillgodoräknande för delar eller hel kurs inom en utbildning.

Läs mer under respektive rubrik, validering för antagning och validering för tillgodoräknande.