Validering för tillgodoräknande

Syftet med en validering är att bedöma om tillgodoräknande av hela eller delar av en kurs är möjlig, d v s om du inte behöver läsa hela eller delar av kursen. Bedömningen görs i förhållande till fastställda kriterier, det vill säga lärandemålen i kursen. Lärandemålen anger det du ska kunna efter att du fullföljt kursen. Tillgodoräknande är endast möjligt om dina kunskaper och färdigheter bedöms motsvara de krav som ställs i kursens lärandemål.

Validering erbjuds som en möjlighet och det är frivillig för dig som antagits till en kurs att ansöka om validering.