Individuell studieplan

Om valideringen resulterar i ett tillgodoräknande och du inte behöver delta eller examineras i delar av kursen så kommer du att informeras om vilka studier som återstår för just dig. Återstående studier följer ordinarie schemaläggning. Om kursen är uppdelad i flera delkurser och du t ex enbart ska fullfölja den sista delkursen måste du vänta tills den startar enligt ordinarie schema.