Länsförsäkringar Älvsborg 

Hållbarhetsstipendier

Logotyp för Länsförsäkringar ÄlvsborgLänsförsäkringar Älvsborg delar årligen ut hållbarhetsstipendier på sammanlagt 100 000 kr till utvalda studenter vid Högskolan i Borås som har genomfört examensuppsatser som bedöms driva professionen framåt med hållbarhetsperspektiv inom respektive område på ett utmärkande sätt.

Att premiera uppsatser är att investera i framtiden och att synliggöra den viktiga kunskapsuppbyggnad och utveckling som sker, för såväl individen som samhället och yrkesrollen.

– Vi tror på att utbildning och forskning är en stark motor när det kommer till samhällsutveckling. Som lokal aktör med ett stort hjärta för Älvsborg är det roligt att få lyfta de examensarbeten som fokuserar på hållbarhetens olika dimensioner, säger Linn Blakstvedt, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Älvsborg.

Utdelningen av stipendierna görs i samband med arbetsmarknadsdagen STARK som arrangeras varje år vid Högskolan i Borås. Samarbetet är en del i en långsiktig samverkan för studenters utveckling och en kunskapsuppbyggnad på flera områden för ett tryggare och mer hållbart samhälle.

Hör några av stipendiaterna berätta om sina arbeten:

I år prisas examensarbeten från följande utbildningar:

  • Kandidatprogrammet i textilt management
  • Textil produktutveckling och entreprenörskap
  • Barnmorskeutbildning

 

Stipendier för examensarbeten 2022

Andrea Sjögren, Elin Salenius, Julia Olofsson

Titel: Kritik mot modeföretag – En studie om hur negativ kritik på sociala medier påverkar konsumenters inställning till modeföretag

Uppsatsen är skriven inom ramen för Kandidatprogrammet i textilt management år 2022. Läs uppsatsen i sin helhet via DiVA.

Motivering:
Uppsatsen "Kritik mot modeföretag – En studie om hur negativ kritik på sociala medier påverkar konsumenters inställning till modeföretag" undersöker förtjänstfullt social media och etiska förhållningssätt, två kunskapsområden som modebranschens aktörer ständigt måste förhålla sig till. Genom en kvalitativ analys av konsumentintervjuer och konsumenters kommentarer i social media identifierar författarna hur konsumenter resonerar och agerar när de har tagit del av kritiska inlägg.

Uppsatsen bidrar således med en ökad förståelse för konsumenters inställning till etiska diskurser inom modebranschen och hur modeföretag kan agera för att bemöta kritik i social media.   

Molly Hammersberg, Victoria Salmi

Titel: Metaverse som ett möjligt alternativ för att minska returer av inköpta modevaror online

Uppsatsen är skriven inom ramen för Textil produktutveckling och entreprenörskap år 2022. Läs uppsatsen i sin helhet via DiVA.

Motivering:
Denna mycket väl genomförda uppsats tar med oss in i en digital framtid med virtuella provrum och avatarer för att undersöka hur den nya tekniken kan minska det stora problemet med returer pga passformsproblem, ett problem som både påverkar transporter och resurser i hela värdekedjan.

Uppsatsen bidrar med ett nytt perspektiv och har en framåtlutande ansats.

Alexandra Stjärneblad och Gemma Turley Eliasson

Titel: Vattenförlossning Barnmorskans upplevelse av att bistå vid vattenförlossning

Uppsatsen är skriven inom ramen för Barnmorskeutbildning år 2022. Läs uppsatsen i sin helhet via DiVA.

Motivering:
Uppsatsen belyser en angelägen fråga inom barnmorskans ansvarsområde eftersom födande allt mer efterfrågar andra förlossningssätt än de som traditionellt erbjuds vid sjukhusförlossning. Vattenförlossning är ett sådant alternativ som ofta väcker debatt i samhället och vården. Barnmorskor önskar kunna möta denna efterfrågan för att i möjligaste mån stödja den födande i sina önskemål.

Resultatet visar att barnmorskor upplever att vattenförlossning bidrar till att främja och bevara det fysiologiska förlossningsförloppet, skydda de födande från interventioner och att det tillåter barnmorskan att arbeta på ett barnmorskesätt. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv kan förlossningssättet bidra till en mjukare förlossning och mer positiv förlossningsupplevelse för de födande, som på sikt bidra till hälsa. Uppsatsen lyfter genom sitt fokus på vattenförlossning en angelägen fråga som kan bidra till en utveckling av vårdandet av födande kvinnor.