Huvudmeny

RCIW – Praktiknära forskning


Forskargruppen RCIW/Praktiknära forskning innefattar forskare som är intresserade av att tillsammans fördjupa sig i följande problematik: Vad påverkar möjligheterna till ökad social rättvisa och en inkluderande utbildning från förskola till högre utbildning och vilken betydelse har praktiknära forskning i relation till dessa praktiker och dessa villkor?

Natfjäril

Akronymen RCIW står för:

Research: Forskning och analys via till exempel social capital theory, teorin om praktikarkitekturer, diskursanalys etc.

Capability: Bidrag till en ökad analytisk och kritisk förmåga hos utbildningsorienterade praktiker både under samverkanstiden (det vill säga då samverkan sker mellan RCIW och nämnda praktiker) och efter.

Inclusion and welfare: Ökad inkludering och social rättvisa för elever men också för lärare, rektorer etc.

Fråga 1: Vilka utmaningar innebär en variation av förändrade villkor för utbildningsorienterade praktiker?

Fråga 2: Hur kan och bör praktiknära forskning bidra till ökad kapabilitet hos utbildningsorienterade praktiker i relation till nämnda villkor och utmaningar?

Fråga 3: Vilken ämnesdidaktisk problematik relaterar till ökad social rättvisa, en inkluderande utbildning och praktiknära forskning?

Frågor som relaterar till fråga 1 och som RCIW-gruppen hittills har arbetat med handlar exempelvis om en samtida dominant neurovetenskaplig diskurs och vad den innebär för utmaningar. När det gäller fråga 2 finns erfarenhet från arbete med kommunala utvecklingsenheter, flerkommunala projekt, lärarlag och annat. Undervisningsämnen (fråga 3) som hittills har varit aktuella i uppdragsforskning är naturorienterande ämnen, svenska och svenska som andraspråk men samtliga ämnen har sin givna plats i forskargruppen RCIW/praktiknära forskning. 

Forskargruppen möts på tisdagar.

Område

RCIW - Nyheter RSS


Seminarium i Almedalen 3 juli: Rensa skolan från hjärnmyter

Forskare vid Högskolan i Borås har studerat hur hjärnmyter och hjärnkunskap kan påverka elever och lärare och vad lärare och beslutsfattare kan göra...


Inkluderingskonferensen ECER

Den stora europeiska ECER-konferensen som ägde rum den 4-7 september 2018 i Bolzano hade Inclusion and exclusion - Resources for Educational...

Till alla meddelanden

Lärarutbildningens betydelse för en inkluderande skola - Vetenskap för profession 17/2011