Natfjäril

RCIW – Praktiknära forskning

RCIW – Praktiknära forskning

Akronymen RCIW står för:

  • Research: Forskning och analys via till exempel social capital theory, teorin om praktikarkitekturer, diskursanalys etc.
  • Capability: Bidrag till en ökad analytisk och kritisk förmåga hos utbildningsorienterade praktiker både under samverkanstiden (det vill säga då samverkan sker mellan RCIW och nämnda praktiker) och efter.
  • Inclusion and welfare: Ökad inkludering och social rättvisa för elever men också för lärare, rektorer etc.

Gruppen har fokus på social rättvisa, en inkluderande utbildning från förskola till högre utbildning liksom på hur praktiknära forskning relaterar till dessa praktiker och deras villkor.

Fråga 1: Vilka utmaningar medför politiska och kulturella förändringar för utbildningsorienterade praktiker?
 
Fråga 2: Hur kan och bör praktiknära forskning bidra till ökad kapabilitet hos utbildningsorienterade praktiker i relation till nämnda villkor och utmaningar?
 
Fråga 3: Hur kan ämnesdidaktisk praktiknära forskning utvecklas för att bidra till ökad social rättvisa och en inkluderande utbildning?

Frågor som relaterar till fråga 1 och som RCIW-gruppen hittills har arbetat med handlar exempelvis om en samtida dominant neurovetenskaplig diskurs och vad den innebär för utmaningar. När det gäller fråga 2 finns erfarenhet från arbete med kommunala utvecklingsenheter, flerkommunala projekt, lärarlag och annat. Undervisningsämnen (fråga 3) som hittills har varit aktuella i uppdragsforskning är naturorienterande ämnen, svenska och svenska som andraspråk men samtliga ämnen har sin givna plats i forskargruppen RCIW/praktiknära forskning. 

Forskargruppen möts på tisdagar.

Till nyhetsarkivet