Om vår samverkan

Samverkan kan bestå av många olika aktiviteter. Några exempel är examensarbeten som studenter utför i företag, organisationer och förvaltningar, praktik, fadderverksamhet och andra former för studenters möte med tillämpningar av sina studier. Det kan också vara forskare som på olika vis blir involverade i utvecklings-/forskningsprojekt av olika slag. Ytterligare former för samverkan är uppdragsutbildning och uppdragsforskning.

Högskolans kärnverksamhet är organiserad i fyra akademier:

  • Akademin för textil, teknik och ekonomi
  • Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
  • Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
  • Akademin för polisiärt arbete

Läs mer om akademierna här

Det finns också ett antal centrumbildningar och en science park som utgör gränssnitt mellan högskolan och omvärlden.

Kontakt för samverkan 

Hör gärna av dig till oss genom att skriva in ditt ärende i formuläret som följer på denna sida