Samarbeta med forskare

Samarbeta med forskare

Forskningen vid Högskolan i Borås bedrivs på vetenskaplig grund, med problematisering, integritet och ett kritiskt förhållningssätt som kärnvärden, och utmärks av att forskarna inom samtliga områden ingår i starka nationella och internationella nätverk. Högskolan i Borås ser partnerskap och forskningens samhällsrelevans som ledord i den fortsatta processen att utveckla konkurrenskraftig och relevant forskning.

Den starka kopplingen mellan högskolan och våra partners ger en växelverkan som skapar potential för förnyelse och utveckling. Högskolan i Borås strävar även efter att nå kopplingar mellan olika yrkesfält och forskningsområden, eftersom det ofta är i detta gränsland som de nya stora upptäckterna görs.