Corona - VFU inom förskollärar- och lärarutbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid läge Lime och gul

Tillsvidare gäller att verksamhetsförlagd undervisning (VFU) genomförs i den utsträckning som huvudmännens riktlinjer i nuvarande situation tillåter. Därmed kan det förekomma variationer mellan utbildningsområden där VFU förekommer.

Allmänt

 • Studenter som genomför VFU och fältdagar följer de lokala riktlinjer som bestämts för VFU-platsen.
 • Närvarokrav avseende VFU-områdesdagen uteblir för studenter i termin 2-9.
 • VFU-dag (mötet med VFU-lärare och kursansvariga) genomförs på distans.
 • Avseende påbörjad VFU som inte fullföljts används särskilda bestämmelser.
 • Avseende VFU som inte varit möjlig att påbörja används särskilda bestämmelser.
 • Avseende planering och genomförande av VFU-besök används särskilda bestämmelser.
 • Särskild VFU-dokumentation används.

Information/kommunikation

 • Studenter ska endast kontakta sitt VFU-område via VFU-teamet. Eventuella undantag bestäms i samråd mellan VFU-samordnare och VFU-team.
 • Vid besked från ett VFU-område avseende förändringar som påverkar VFU:
  VFU-teamet informerar berörda studenter,
  VFU-teamet informerar studierektorer,
  studierektorer informerar berörda program- och kursansvariga,
  kursansvariga informerar vid behov studenter om eventuella alternativa VFU-uppgifter och fältdagsuppgifter.
 • VFU-teamet informerar VFU-samordnare när högskolan fattar beslut som påverkar VFU.

Påbörjad VFU som inte fullföljts

VFU som inte varit möjlig att påbörja

VFU-besök under pandemin

Särskild VFU-dokumentation under pandemin

Generella riktlinjer i urval