Grundlärare Fritidshem VFU

VFU-brev, bedömningsunderlag och information om VFU-dagar

Klicka på kursen för att se VFU-dokumenten, information om VFU-dagarna och kontaktuppgifter till kursansvariga. Närvaroblankett för fältdagar, försättsblad med mera finns under "Övriga VFU-dokument".

Termin 4: CUVK40, CUVK48, CUVK44 VT22

Termin 6: 11GF61 VT22

Övriga VFU-dokument

Om din VFU i grundlärarutbildningen fritidshem

Önskemål inför termin 5 grundlärarutbildning fritidshem

Termin 3: CGFB30, CGFI30, 11GF32 HT21

Termin 4: CUVK40, CUVK48, CUVK44 HT22

Termin 5: 11GF50 HT21