Kalendarium

VFU-dagar (Distans via Zoom)

Datum, tid och länk till Zoom-möte för VFU-dagarna: Information finns på respektive programsida. Du når programsidorna via menyn eller via länkarna här nedan.

En kort Zoom-guide finns under formuläret på denna sida.

Viktig information inför VFU-dagarna

För att värna om barns, elevers och VFU-lärares integritet krävs samtycke till högskolans hantering av personuppgifter för deltagande vid en digital VFU-dag. Studenter och lärare på högskolan samtycker sedan tidigare till högskolans hantering av personuppgifter.

Detta specifika samtycke avser endast VFU-lärare.

Samtycke lämnas via formuläret nedan.

Behandling av personuppgifter - VFU-dag

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

*Behandling av personuppgifter

Samtycke

Vi behöver ditt samtycke för ditt deltagande i Zoom-möte vid VFU-dagen, samt för uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för VFU-dagen vid högskolan i syfte att planera och administrera Zoom-mötet. I Zoom-mötet deltar studenter, lärare och VFU-ansvariga från högskolan samt VFU-lärare. Inga övriga deltagare tillåts delta vid Zoom-mötet utan att först ha lämnat samtycke till högskolans hantering av personuppgifter. Det innebär bland annat att barn och elever inte ska vara synliga eller hörbara vid Zoom-mötet. Zoom-mötet kommer att ske i realtid där varken ljud eller bild sparas. Uppgifterna till samtycket kommer att lagras inom EU/EES och raderas direkt efter Zoom-mötet.

 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).

 

Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. För att ta tillbaka lämnat samtycke innan Zoom-mötets slut kontaktar du vfu-lararstudenter@hb.se.

 

Genom att skicka in detta formulär samtycker du till att Högskolan i Borås samlar in och behandlar dina uppgifter enligt ovan.

 

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har. (hb.se)

Guide: anslut till ett Zoom-möte