Önskemål VFU i förskoleklass

Önskemål VFU i förskoleklass lämnas inför termin 6

Önskemål om VFU i förskoleklass är endast möjligt för förskollärarstudenter.

Önskemålet avser

Förskola med äldre barn.
Förskoleklass.

Bokning till VFU-samordnare, ej önskemål om förskoleklass

Placering i förskola med behörig förskollärare i samma arbetslag/avdelning som föregående termin med BARN I ÅLDRARNA 3-6 år. Upp till 5 fältdagar kan tillkomma. (Nästkommande termin ges studenten möjlighet att lämna önskemål om VFU-placering inom förskola.)

Bokning till VFU-samordnare, önskemål om förskoleklass

Placering i FÖRSKOLEKLASS med behörig förskollärare. Upp till 5 fältdagar kan tillkomma. (Nästkommande termin ges studenten möjlighet att lämna önskemål om VFU-placering inom förskola.)

Formulär för önskemål

Sista datum för att lämna önskemål är 15 april respektive 15 oktober.