Önskemål VFU i förskoleklass

Önskemål VFU i förskoleklass lämnas inför termin 6

Önskemål om VFU i förskoleklass är endast möjligt för förskollärarstudenter.

Önskemålet avser

Förskola med äldre barn.
Förskoleklass.

Bokning till VFU-samordnare, ej önskemål om förskoleklass

Placering i förskola med behörig förskollärare i samma arbetslag/avdelning som föregående termin med BARN I ÅLDRARNA 3-6 år. Upp till 5 fältdagar kan tillkomma. (Nästkommande termin ges studenten möjlighet att lämna önskemål om VFU-placering inom förskola.)

Bokning till VFU-samordnare, önskemål om förskoleklass

Placering i FÖRSKOLEKLASS med behörig förskollärare. Upp till 5 fältdagar kan tillkomma. (Nästkommande termin ges studenten möjlighet att lämna önskemål om VFU-placering inom förskola.)

Formulär för önskemål

Sista datum för att lämna önskemål är 7 april respektive 7 oktober.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

*Behandling av personuppgifter

Samtycke

Jag är student vid sektionen för förskollärar- och lärarutbildning och har där med tidigare samtyckt till att Högskolan i Borås samlar in och behandlar mina uppgifter. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har (https://www.hb.se/dataskydd)