Önskemål VFU

Önskemål VFU och anmälan till utlottning av VFU-plats på lekterapin

Placering för VFU på lekterapi endast möjlig för förskollärarstudenter i termin 7.

Önskemålet avser

Pedagogisk inriktning.
Åldersgrupp.
Specifik förskola.
Specifik skola.
Lekterapi (LGFÖR).

Detta formulär avser önskemål gällande pedagogisk inriktning med mera inför

  • Förskollärarutbildning termin 7.
  • Förskollärarutbildning termin 7: anmälan för utlottning av VFU-plats på lekterapi.
  • Grundlärarutbildning F-3 termin 7.
  • Grundlärarutbildning 4-6 termin 7.
  • Ämneslärarutbildning 7-9 termin 8 eller 9

Riktlinjer för önskemål gällande pedagogisk inriktning med mera:

  • Placering görs i förskola, grundskolans årskurs 1-3, 4-6 eller 7-9.
  • Endast önskemål inom nuvarande VFU-område tas i beaktande.
  • Placering görs ej på egna arbetsplatsen eller på enhet där studenten har anhöriga i verksamheten.
  • Max tre förskolor eller skolor kan lämnas som önskemål.
  • Placering meddelas via mejl i början av terminen.

Lämna in önskemål

Önskemål/anmälan lämnas senast 15 april respektive 15 oktober.

Besked om VFU-placering meddelas via mejl i början av varje termin.

______________________________________________________________________

Formulär för önskemål

Sista datum för att lämna önskemål är 15 april respektive 15 oktober.